Biuletyn Miejski

Aktualności

W oświacie reforma i inwestycje

Tak dobrych lat dla inwestycji w poznańskiej oświacie nie było od dawna. Na inwestycje już trwające i te zaplanowane do roku 2021 miasto ma zarezerwowane w swoich finansach aż 213 mln zł. Jednak najważniejszym zadaniem w nowym roku szkolnym 2017/2018 będzie wejście w życie zmian związanych z reformą edukacji.

Tak ma wyglądać budowana szkoła przy ul. Zagajnikowej, fot. UMP
Tak ma wyglądać budowana szkoła przy ul. Zagajnikowej, fot. UMP

W efekcie zmian wynikających z reformy edukacji  zostanie wprowadzona ośmioletnia szkoła podstawowa, stopniowo wygaszane będą gimnazja w których już w tym roku nie pojawią się pierwsze klasy. Szkoły średnie będą czteroletnie, technika pięcioletnie, a szkoły zawodowe zastąpią szkoły branżowe. W Poznaniu 8 gimnazjów będzie przekształconych w ośmioletnie szkoły podstawowe, 3 gimnazja zamienią się w licea ogólnokształcące. Miasto włączy także 24 gimnazja do ośmioletnich szkół podstawowych, 5 gimnazjów do liceów ogólnokształcących, 3 gimnazja do techników i 1 gimnazjum do szkoły branżowej I stopnia. Nowe szkoły podstawowe, które ruszą we wrześniu tego roku to będą: SP nr 67 na os. Batorego, SP nr 2 na os. Jagiellońskim, SP nr 47 na os. Czecha, SP nr 72 przy ul. Newtona, SP nr 33 przy ul. Wyspiańskiego, SP nr 91 przy ul. Promyk, SP nr 92 przy ul. Słowackiego i SP nr 73 przy ul. Drzymały.  Zmieni się również przebieg granic niektórych obwodów z powodu powstających nowych szkół podstawowych. Będą one wydzielone z obwodów obecnie istniejących szkół podstawowych.

-Mam nadzieję, że jako zespół staraliśmy się przygotować to wszystko tak by jak najmniej stracić dotychczasowego dorobku, by 1 września 2017 roku uczniowie i nauczyciele rozpoczęli rok szkolny w jak najbardziej sensownie zorganizowanym systemie. Strat nie da się unikną w tej reformie i jeszcze wiele zmian nas czeka w związku z jej  wdrażaniem - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta.

Jednak oprócz trudnej reformy miasto realizuje lub planuje w najbliższych latach do roku 2021 wiele inwestycji w oświatę. Niektóre są już mocno zaawansowane inne ruszą w najbliższych miesiącach lub latach. - Możemy powiedzieć, że nakłady na inwestycje w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej mamy zarezerwowane w wysokości 213 mln zł, i jest to rzecz bardzo pozytywna -  mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta. Największą trwającą w tej chwili inwestycją jest Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Zagajnikowej na Umultowie, który będzie kosztował 27,6 mln zł. Obiekt będzie się składał z dwóch budynków: w trzykondygnacyjnym działać będą 24 oddziały szkoły podstawowej, natomiast w jednokondygnacyjnym 6 oddziałów przedszkolnych. W kompleksie będzie też sala gimnastyczna, boisko i plac zabaw. Oprócz tego jest już praktycznie gotowe nowe przedszkole na Strzeszynie przy ul. Hłaski. W planach miasta na Strzeszynie w roku 2019  ma zacząć powstawać kolejny zespół szkolno-przedszkolny.

To nie koniec dużych inwestycji oświatowych, bo jest wśród nich sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Racławickiej, sala gimnastyczna przy Zespole Szkół z  Oddziałami Sportowymi nr 1 na os. Pod Lipami. Sala gimnastyczna powstanie też przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 na Głuszynie. Natomiast przy Gimnazjum nr 23 na os. Jagiellońskim powstanie obiekt sportowo-rekreacyjnego "Orlik Open".

Zespołowi Szkół nr 6 w Szczepankowie przybędzie część dydaktyczna i  sala sportowa. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 przy ul. Żonkilowej powiększy się o trzy oddziałowe przedszkole. O jeden oddział więcej po rozbudowie będzie miało Przedszkole nr 16 przy ul. Sarmackiej, a trzy oddziały więcej Przedszkole nr 121 przy ul. Biskupińskiej. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Tarnowskiej zaplanowana jest budowa łącznika, rozbudowane będą również budynki Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi  nr 1 na os. Jana III  Sobieskiego i Szkoły Podstawowej nr 48 przy ul. Sarmackiej. Z kolei zespół obiektów sportowych dotychczasowego Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej czeka modernizacja i rozbudowa.

Miliony złotych z budżetu miasta pójdzie również na modernizację budynku przy ul. Kanclerskiej na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 103, remont budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Strzeleckiej, modernizację dachów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Berwińskiego i przebudowę sali gimnastycznej w aulę w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia nr 2 przy ul. Bydgoskiej. Na inwestycję w modernizację infrastruktury sportowej oraz małą architekturę może liczyć Ogród Jordanowskiego nr 1, przy ul. Solnej 2. A to jeszcze nie wszystko, bo dodatkowo w placówkach oświatowych realizowane są zadania inwestycyjne jednostek pomocniczych miasta czyli rad osiedli.

Jan Gładysiak