Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Warto robić projekty w centrum

To już siódma edycja konkursu "Centrum Warte Poznania", który jest projektem skierowanym do wszystkich, którzy mają pomysły na ożywienie przestrzeni śródmieścia. Do rozdania się 350 tys. zł, projekty można składać do 5 marca.

Ogłoszenie rozpoczęcia naboru wniosków do konkursu Centrum Warte Poznania fot. Biuro Prasowe UMP
Ogłoszenie rozpoczęcia naboru wniosków do konkursu Centrum Warte Poznania fot. Biuro Prasowe UMP

W ubiegłych latach w konkursie Centrum Warte Poznania bardzo dobrze przyjmowane były pomysły związane z odkrywaniem miejskich historii z dawnych lat - np. w formie spacerów, wystaw i gier miejskich. Nieustająco wysoko cenione są oferty sprzyjające wspólnemu, rodzinnemu spędzaniu wolnego czasu - zwłaszcza na osiedlach oddalonych od ścisłego śródmieścia. Ważnym aspektem konkursu jest chęć wsparcia lokalnych przedsiębiorców i firm, zwłaszcza tych, którzy swą codzienną działalnością wspierają więzi sąsiedzkie, np. księgarnie.

- Ten konkurs przez lata udowodnił, ile ciekawych pomysłów mają poznaniacy - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pomysłodawca obu konkursów. - Część z nich została wpisana już na stałe do poznańskiej oferty kulturalnej. Do "Centrum Wartego Poznania" mogą przystąpić wszyscy, również przedsiębiorcy. Konkurs wyzwala ogromny potencjał energii wśród mieszkańców, wciąga ludzi do odwiedzenia miejsc, jakie chcemy ożywiać. Jego pokłosiem są m.in. kina plenerowe, Otwarta Strefa Kultury na Łazarzu czy słynny mural na Śródce.

- Czekamy też na oferty skierowane do rodzin z dziećmi, seniorów, młodzieży - wymienia Małgorzata Woźniak, radna PO i przewodnicząca Komisji Rewitalizacji. - Z roku na rok na konkurs wpływa coraz więcej prac, co bardzo nas cieszy.

 Zgłaszając swój pomysł do konkursu "Centrum Warte Poznania" należy pamiętać o granicach terytorialnych. Projekt musi rozgrywać się na terenie pięciu osiedli śródmiejskich: Starego Miasta (w tym ulicy Św. Marcin), Jeżyc, Wildy, św. Łazarza oraz Ostrowa Tumskiego, Śródki i Komandorii. Obszar konkursu to także tereny nadbrzeżne położone po obu stronach rzeki Warty na obszarze pomiędzy mostem Lecha, a mostem Przemysła. Swój pomysł na aktywizujące mieszkańców działania artystyczne, edukacyjne i społeczne mogą składać wszystkie możliwe podmioty: osoby fizyczne i prawne, firmy, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.

Pula konkursu to 350 000 złotych, na jeden projekt komisja konkursowa (złożona z radnych miejskich, osiedlowych oraz ekspertów) może przeznaczyć maksymalnie 50 000 zł. Prace konkursowe należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań) do 5 marca 2018 roku (wymagana wersja elektroniczna na adres: konkurs_cwp@um.poznan.pl).

Biuro Prasowe UMP,  oprac. jg