Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Wiceprezydent na Szczepankowie

Zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski oraz radna miejska Monika Danelska spotkali się z Radą Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki.

Fot. Urząd Miasta Poznania
Fot. Urząd Miasta Poznania

Rozmawialiśmy o sprawach dotyczących budowy w najbliższych latach nowego przedszkola i pozyskania na ten cel gruntu, a docelowo stworzenia w pobliżu również lokalnego centrum życia osiedlowego. Tematem było również uporządkowanie terenów wokół szkoły (niedawno rozbudowanej) i stworzenie przy niej dodatkowego miejsca do rekreacji oraz parkingu. Dyskusja dotyczyła też kwestii porządkowych i bezpieczeństwa na osiedlu. W spotkaniu udział wzięli również m.in. przedstawiciele Straży Miejskiej z Nowego Miasta oraz dyrektor Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski. Gościny udzieliło Przedszkole nr 93.

oprac. mat.