Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Wystartował konkurs na projekty kulturalne dla Starego Rynku

W czwartek edycji konkursu "Kulturalny Stary Rynek" można już składać swoje projekty. Jest na to czas do 19 marca, do rozdysponowania jest 120 tys. zł.

fot. Poznan Film Commission
fot. Poznan Film Commission

"Kulturalny Stary Rynek" to konkurs zawężony do przestrzeni rynku oraz uliczek do niego przylegających. Skierowany jest do podmiotów profesjonalnych takich jak firmy, organizacje pozarządowe, osoby prawne. Oferty muszą zawierać propozycję co najmniej trzech powiązanych ze sobą wydarzeń artystycznych (np. koncerty, małe formy teatralne, wystawy i inne formy audiowizualne), które odbędą się między 29 czerwca a 9 września 2018 roku.

- Ważne, by dzięki nim wydobyć potencjał przestrzeni publicznej - wyjaśnia Magdalena Popławska z Estrady Poznańskiej, kierowniczka projektu Centrum Stary Rynek i Plac Wolności. - Zależy nam na tym, by była ona miejscem spotkań, by się zmieniała, by zaskakiwała mieszkańców. Kulturalny Stary Rynek jest jednym z kluczowych projektów, dzięki którym udaje się nam osiągnąć ten cel.

W puli konkursu znajduje się 120 tys. złotych, wsparcie dla konkretnych pomysłów rekomenduje organizującej konkurs Estradzie Poznańskiej komisja z udziałem przedstawicieli rady osiedla Stare Miasto i Wydziału Kultury. Estrada Poznańska zapewnia zarówno promocję całego cyklu, jak i techniczną obsługę plenerowej Sceny na Quadro, usytuowanej przy Galerii Miejskiej Arsenał.

- Czekamy na zgłoszenia wydarzeń cyklicznych - mówi Rafał Wąsowicz, koordynator projektu "Kulturalny Stary Rynek". - Chodzi przede wszystkim o małe formy, nie chcemy wydarzeń, które są zbyt głośne i zakłócałyby przestrzeń Starego Rynku. 

Oferty konkursowe składać można do 19 marca (godzina 15:00) - pisemnie w siedzibie Estrady Poznańskiej (ul. Masztalarska 8, 61-867 Poznań) i elektronicznie pod adresem kulturalny@estrada.poznan.pl.

Biuro Prasowe UMP, oprac. jg