Biuletyn Miejski

Aktualności

ZDM sprawdził oznakowanie przy szkołach

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego wraca kwestia bezpieczeństwa na drogach wokół szkół i innych placówkach oświatowych. W czasie wakacji Zarząd Dróg Miejskich dokonał przeglądu i odnowienia oznakowania, w niektórych miejscach pojawiło się nowe.

fot. ZDM
fot. ZDM

Przed początkiem roku szkolnego ZDM przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w pobliżu miejskich placówek oświatowych. - Zarząd Dróg Miejskich przez cały rok prowadzi przeglądy oznakowania, a jeśli zajdzie taka potrzeba, uzupełniania lub dokonuje napraw barierek i znaków, odmalowania linii na jezdniach czy pasów w okolicach placówek oświatowych - informuje Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Najlepszym czasem na przeprowadzenie takich kontroli i napraw są wakacje. Dyrektorzy i nauczyciele często zwracają się do ZDM z prośbą o sprawdzenie stanu technicznego barierek, znaków drogowych właśnie przed 1 września. Podobnie było w tym roku. - W lipcu i sierpniu wraz ze strażnikami miejskimi i policjantami przeprowadziliśmy kontrole elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w okolicach 59 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 18 liceów i 11 zespołów szkół - mówi rzeczniczka ZDM.
Po kontroli odmalowano lub uzupełniono łącznie 93 napisy "szkoła" na jezdniach. W dwóch miejscach zostały przycięte drzewa i krzewy, które zasłaniały znaki drogowe. W kilku miejscach trzeba było oczyścić znak zniszczone sprayami i zasłonięte naklejkami, wyprostować barierki lub je odmalować. Oprócz tego w siedmiu przypadkach konieczne było wyprostowanie słupków, na których znajdują się znaki i poprawienie 30 oznakowań na jezdniach.

- Sprawdzana była także sygnalizacja świetlna, a na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Dmowskiego uzupełniliśmy ją o dodatkowy, ostrzegawczy sygnalizator tzw. duszka, który informuje kierowców, że piesi mają zielone światło. Dodatkowo założyliśmy na skręcie ograniczniki, tak by kierowcy nie mogli ścinać zakrętu - dodaje Agata Kaniewska.

Zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa w rejonach szkół przyjmowane są przez cały rok przez Centrum Operacyjne Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZDM pod numerem telefonu 61 661 44 02, 795 525 660 (24 h) lub mailowo: zgloszenia@zdm.poznan.pl. Można także skontaktować się poprzez Facebooka: @zdm.poznan.pl

UMP, (jg)