Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

A numer jego 44

Radny Paweł Sowa złożył interpelację w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania linii autobusowej nr 44 (Boranta - Kurpińskiego).

Autobus linii 44, fot. Pan Maciej
Autobus linii 44, fot. Pan Maciej

Linia 44 została uruchomiona we wrześniu 2016 roku w ramach usprawnienia komunikacji dla Naramowic. Skierowano ją do obsługi północnej części dzielnicy. Okolice ulic Boranta, Błażeja i Jasnej Roli są cały czas terenem rozwoju budownictwa wielorodzinnego. Przybywa w tym rejonie mieszkańców.

Linia jest popularna wśród pasażerów, a do jej obsługi coraz częściej kierowane są większe autobusy. Dodatkowo linia obsługuje os. Łokietka, które zamieszkuje prawie 4 tysiące osób.

Zdanie radnego Sowy konieczne jest: ustanowienie kursów autobusów przez cały dzień (od godz. 5 do. 22.30); kierowanie do obsługi linii autobusów przynajmniej 12-metrowych; zwiększenie częstotliwości kursów do 20 minut (co najmniej w godzinach szczytu komunikacyjnego). Radny postuluje też uruchomienie kursów w soboty i niedziele.

oprac. mat.

Załączniki