Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Działają i słuchają

- Przed Państwem Miejska Rada Seniorów w Poznaniu - powitał zebranych w Malarni Teatru Polskiego, przewodniczący MRS Antoni Szczuciński.

Fot. Mateusz Malinowski
Fot. Mateusz Malinowski

Spotkanie z mieszkańcami miało na celu przybliżenie sylwetek osób zasiadających w Miejskiej Radzie Seniorów, przedstawienie sprawozdania z dotychczasowej działalności w tej kadencji, ale przede wszystkim wysłuchanie seniorów, ich uwag, problemów, propozycji. Na spotkanie przybyli też reprezentanci Rady Miasta, Urzędu Miasta, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zebranych przywitał też gospodarz miejsca, dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu Marcin Kowalki. Placówka uznawana jest za miejsce bardzo przyjazne seniorom, tutaj m.in. mają oni możliwość bezpłatnego wstępu na próby generalne spektakli.

Miejska Rada Seniorów IV kadencji została powołana w styczniu 2019 roku. Swoich przedstawicieli do MRS kierują organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku, Rada Miasta Poznania oraz Prezydent Miasta. Osoby zasiadające w Radzie Seniorów mają różne doświadczenie zawodowe i społeczne, ale wszystkich cechuje duże zaangażowanie w sprawy senioralne.

Obecny skład poznańskiej MRS przedstawia się następująco:

 • Antoni Szczuciński - przewodniczący MRS
 • Joanna Ciechanowska-Barnuś - wiceprzewodnicząca MRS
 • Urszula Filimon-Kucharska - sekretarz MRS
 • Wanda Dziechciarz
 • Krzysztof Sawiński
 • Zygmunt Pawlik
 • Anna Sarbak
 • Aldona Anastasow
 • Ewa Zawieja
 • Halina Bąkowicz
 • Małgorzata Dolata
 • Iwona Rzadkiewicz
 • Piotr Frydryszek
 • Jerzy Babiak
 • Roman Szymański

W dotychczasowe działalność MRS zaproponowała m.in. rozszerzenie usług "Złotej Rączki" o czyszczenie kratek wentylacyjnych, a także zgłosiła projekt "Mikrogranty dla seniorów". Zwróciła się również do władz miasta o rozszerzenie grantów na remont mieszkania także dla seniorów mieszkających w budynkach, które nie należą do miasta. MRS chciałaby także zwiększenia nakładu "Tytki Seniora". Seniorzy zaakceptowali ponadto projekt pod roboczą nazwą Centrum Kulturalnego Seniorów, które powstać ma przy ul. Wielkiej. Postulatem MRS jest również propozycja lokowania centrów współpracy międzypokoleniowej w obiektach szkolnych, zwłaszcza w rejonach oddalonych od centrum (spotkanie w tej sprawie odbyło się w szkole na Smochowicach z udziałem wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego).

Ponieważ Miejska Rada Seniorów zebrała się nie tylko, aby opowiedzieć o swoich dokonaniach, ale także wysłuchać tych, dla których działają, oddano głos osobom na widowni. Pytań, postulatów i propozycji było sporo. Mówiono na przykład o potrzebie współpracy z radami osiedli, czy radami seniorów z innych miast Wielkopolski. Zwracano uwagę, że potrzebna jest bogatsza oferta dla seniorów w peryferyjnych częściach miasta. Były też tematy związane z codziennym funkcjonowaniem seniorów w mieście, prośby o usprawnienie niektórych rozwiązań związanych z komunikacją miejską. Przewodniczący Antoni Szczuciński potwierdził, że MRS ma w najbliższych planach spotkanie na ten temat z Zarządem Transportu Miejskiego. Seniorzy chcą także, aby więcej obiektów z basenami prowadziło bezpłatne wstępy. Pojawił się też apel, by planowany ośrodek kulturalny dla seniorów przy ul. Wielkiej, uwzględnił dziedzictwo jakie w tym miejscu wiąże się działającym tam kiedyś klubem Od Nowa. Było to ważne miejsce na kulturalnej mapie Poznania, a wielu jego twórców, teraz już seniorów, nadal chce aktywnie działać. - MRS pozytywnie zaopiniowała propozycję, aby ten klub nosił nazwę Od Nowa - zapewnił Antoni Szczuciński.

Jerzy Babiak z MRS zwrócił uwagę, że polityka samorządu wobec seniorów kierowana jest do osób ubogich, ale inną grupą są osoby starsze doświadczające samotności i temu zjawisku należy zapobiegać. Obecny na spotkaniu przewodniczący MRS poprzedniej kadencji - Zdzisław Szkutnik - mówił o niezrealizowanych projektach, które Rada obecnej kadencji mogłaby podjąć. To na przykład bezpłatne tablety z aplikacjami specjalnie dedykowanymi seniorom, czy szkolenia z posługiwania się Internetem, ale na wyższym poziomie. Szacuje się, że około 40 proc. (ze 140 tys.) poznańskich seniorek i seniorów posługuje się Internetem.

Dyrektor Centrum Informacji Senioralnej Wojciech Bauer mówił, że głównym zadaniem CIS jest zbieranie i przekazywanie seniorom informacji o tym jakie w mieście są dla nich oferty. CIS współpracuje z mediami, organizacjami pozarządowymi, parafiami, ważne jest też, aby seniorzy między sobą przekazywali wiadomości. Wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych przygotowywany jest obecnie projekt wspierania liderów w środowiskach senioralnych. Takim liderem niekoniecznie musi być osoba w wieku senioralnym (60+).

Halina Owsianna, przewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, wskazywałą, że sporo dzieje się wokół spraw senioralnych, ale ważne jest też, aby aktywność i zainteresowanie wykazywali sami seniorzy.

Mateusz Malinowski

 • Kontakt z Miejską Radą Seniorów
 • ul. 3 Maja 46
 • 61-728 Poznań
 • tel. 61 878 58 56, 885 960 352
 • e-mail: rada_seniorow@um.poznan.pl
 • dyżury MRS w siedzibie CIS, ul. Mielżyńskiego 24 - czwartki godz. 13.30-14.30
 • uchwały, protokoły, stanowiska dostępne są na stronie: centrumis.pl.