Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Jaki będzie program dla młodych?

Radni z Komisji Oświaty i Wychowania odstąpili od opiniowania programu polityki dla młodych, który przygotował Urząd Miasta. Część radnych zarzuca mu ogólnikowość oraz abstrakcyjne wyliczenia środków na ich realizację.

fot. Młodzieżowa Rada Miasta Poznania
fot. Młodzieżowa Rada Miasta Poznania

Rada Miasta kilka miesięcy temu zobowiązała uchwałą Urząd Miasta do przygotowania programu "Polityka dla ludzi  młodych na lata 2019-2025". Wydział Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej właśnie sfinalizował prace nad treścią dokumentu i przedstawił go w formie uchwały do podjęcia przez Radę Miasta. Celem polityki ma być uporządkowanie działań już prowadzonych przez miasto wobec ludzi młodych tj. takich do 29 roku życia, tak by Poznań stawał się przyjazny dla młodych, którzy będą chcieli tutaj się kształcić, pracować i zakładać rodziny.

Jednak Komisja Oświaty i Wychowania po dyskusji odstąpiła od opiniowania projektu uchwały. Radna Joanna Frankiewicz zarzuciła programowi brak konkretnych celów do osiągnięcia, a radny Przemysław Alexandrowicz uważa, że dokument jest niezwykle ogólny i w dodatku podaje astronomiczne kwoty na jego realizację. Wlicza on bowiem w koszty wielkie inwestycje miejskie m.in. w transport publiczny które program uwzględnia jako jeden z wielu elementów.

Radni dyskutowali także nad programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Tutaj kontrowersje wywołało uwzględnienie jako jednego z zadań prowadzenie na zlecenie miasta Punktu Porad Intymnych, a także wielu działań, które ma koordynować pełnomocniczka prezydenta ds. przeciwdziałania wkluczeniom. Część radnych domaga się zmian w tych dwóch kwestiach w zapisach programu.

Jan Gładysiak

© Wydawnictwo Miejskie Posnania