Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

"Marcinek" zostanie odnowiony

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie rozpisała przetarg, który wyłoni wykonawcę remontu elewacji gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zwanego potocznie Marcinkiem.

Fot. marcinek.poznan.pl
Fot. marcinek.poznan.pl

Remont ma nie tylko przywrócić zabytkowemu obiektowi jego pierwotny stan architektoniczny, lecz również wzmocnić i zabezpieczyć budynek przed niekorzystnym działaniem środowiska. W 1986 roku został gmach wpisany na listę zabytków, dlatego jego remont będzie się odbywał pod nadzorem konserwatorskim.

Obecnie elewacja szkoły w wielu miejscach jest zniszczona: m.in. widoczne są ubytki w cegłach, gzymsach i zaprawie, odpadający tynk, mury budynku, który nie posiada izolacji przeciwwilgociowej, od lat narażone są na destrukcyjne działanie wody.

W trakcie remontu gmachu liceum zostanie wykonana niezbędna izolacja przeciwwilgociowa, drenaż i udrożnienie kanalizacji deszczowej. Elewacje ceglane i tynkowane przejdą pełną konserwację. Mury zostaną oczyszczone, osuszone, odsolone, zdezynfekowane i zabezpieczone z użyciem specjalistycznych preparatów. W miejscach, w których są otynkowane, odpadająca powłoka zostanie zastąpiona nową.

Po renowacji elewacja będzie miała ten sam kolor na powierzchni całego budynku. Zabiegi konserwacyjne przejdą też granitowe schody, elementy drewniane (w tym część okien i drzwi) oraz parapety. Wymienione zostaną rynny i opierzenia, a okratowanie okien zostanie ujednolicone.

Gmach szkoły zaprojektował w stylu neogotyckim, Budowa trwała od sierpnia 1901 do kwietnia 1903 roku. W latach 1903-1919 działało tu niemieckie gimnazjum pod nazwą "Konigliches Auguste - Victoria - Gymnasium". Proces przechodzenia szkoły w ręce polskie zaznaczył się już w początkach 1919 roku. 1 kwietnia 1919 roku Komisariat Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu mianował dyrektorem szkoły - profesora Antoniego Borzuckiego, a szkoła otrzymała nazwę: "Państwowe Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego". Inauguracja pierwszego roku szkolnego w polskiej szkole odbyła się 1 maja 1919 roku, a w grudniu odbyły się pierwsze egzaminy dojrzałości.

Gruntowny remont "Marcinka" jest chyba najlepszym prezentem na 100-lecie jednej z najlepszych poznańskich szkół.

oprac. mat.