Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Miejscowy plan na Spławiu

Obszar między ulicami Gościnną i Na Dołku doczeka się miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy będą mogli część tego terenu zabudować. Radni zaopiniowali też zmiany w tegorocznym budżecie.

fot. MPU
fot. MPU

Miasto będzie wkrótce przeprowadzać nowelizację budżetu na obecny rok, zwykle na wiosnę dokonuje się większej weryfikacji planów budżetowych. Na posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji przedstawiono radnym zmiany, które dotycząc zakresu merytorycznego komisji. W większości przesunięcia dotyczą kwot z poprzedniego roku, które są wpisywane do tegorocznego budżetu. To na ogół inwestycje, których nie udało się zrealizować w minionym okresie budżetowym. Do zmienionego budżetu będą też wpisane projekty unijne, których również nie zrealizowano w roku ubiegłym lub udało się pozyskać nowe środki w tym roku.

Radni dopytywali o to, jakim wynikiem finansowym zakończył się dla budżetu ubiegły rok. Zdaniem Piotra Husejki, dyrektora Wydziału Budżetu i Kontrolingu dzięki dobrej sytuacji gospodarczej do kasy miasta trafiło więcej o około 100 mln zł. Ta nadwyżka pozwala w tym roku miastu m.in. rozstrzygać przetargi na szereg inwestycji, które w ostatnich latach zwykle kosztują więcej niż pierwotny kosztorys.

Radni zaopiniowali pozytywnie zmiany w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Również pozytywną opinię uzyskał projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na Spławiu między ulicami Gościnną i Na Dołku. Jest to teren w większości rolny, w jednej części zabudowany. Część mieszkańców chce zrealizować inwestycje na swoich działkach i plan im to umożliwi, rozstrzyga też jak ma wyglądać obsługa komunikacyjna tego terenu.

Jan Gładysiak

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2019