Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Odnowią siedzibę Akademii Muzycznej

Po budowie nowych, czas odrestaurować zabytkowe budynki Akademii Muzycznej w Poznaniu. Uczelnia dostała unijne dofinansowanie na rewitalizację swojej historycznej siedziby.

Fot. MOs810/ Wikipedia
Fot. MOs810/ Wikipedia

Po zbudowaniu nowych obiektów, które widać w przestrzeni miasta, dla Akademii Muzycznej przyszedł czas na inwestowanie w budynki zabytkowe. Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu podpisała w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą. "Przebudowa i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu".
Całkowita kwota projektu wynosi blisko 7,9 mln złotych, w tym wysokość środków unijnych to prawie 4,1 mln złotych. Zaplanowano przebudowę i remont zabytkowego budynku muzycznej uczelni Poznania oraz remont dziedzińca, co pozwoli na utworzenie centrum lokalnej aktywności, które będzie pełnić funkcję ośrodka działalności kulturalnej i edukacji artystycznej oraz biblioteczną i archiwalną.

Jak mówi prof. Halina Lorkowska, rektor Akademii Muzycznej, sala koncertowa, która zostanie gruntownie odrestaurowana, a do której z powodu stromych schodów wyjątkowo trudno dostać się osobom starszym czy z niepełnosprawnościami, stanowi serce uczelni. O konieczności jej modernizacji decyduje także fakt, iż w poznańskiej Akademii Muzycznej odbywa się rocznie około 700 koncertów.

UMWW, jg