Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Odszedł profesor Jacek Łuczak

Znany i ceniony specjalista w zakresie opieki paliatywnej, twórca Hospicjum Palium, uhonorowany tytułem Zasłużony dla Miasta Poznania, zmarł w wieku 84 lat.

Prof. Jacek Łuczak (1934-2019)
Prof. Jacek Łuczak (1934-2019)

Jacek Łuczak urodził się 30 grudnia 1934 roku w Poznaniu. Po skończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Marcinkowskiego studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej, którą skończył w 1959 roku. Od 1965 roku pracował w macierzystej uczelni, zajmując się chorobami serca. Między innymi z jego inicjatywy utworzono w I Klinice Chorób Wewnętrznych Oddział Reanimacji Kardiologicznej. Pracował w nim do roku 1971. Następnie zajął się problemami anestezjologii i intensywnej terapii. Już jako profesor został kierownikiem Zakładu Anestezjologii PAM i dziekanem Wydziału Lekarskiego AM. Od 1987 roku poświęcił się niesieniu wszechstronnej pomocy i wsparciu psychicznemu chorym w nowopowstałym Oddziale Opieki Paliatywnej.

Doświadczenia nabyte poza krajem pomogły profesorowi w organizacji w Poznaniu Hospicjum Palium łączącego ośrodek opieki paliatywnej z tak zwanym hospicjum domowym. Była to działalność pionierska na gruncie polskim. Od 2002 roku zaczęło działać Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej.

Profesor Jacek Łuczak był znanym i cenionym naukowcem, specjalistą w dziedzinie opieki paliatywnej, autorem pionierskich programów nauczania studentów, które są wzorem dla innych uczelni medycznych w kraju. W roku 2003 wyróżniono go nagrodą "Amicus hominis et veritatis" (razem z ks. Janem Twardowskim), rok później otrzymał Krzyż Oficerki Orderu Odrodzenia Polski, w 2012 Europejską Nagrodę Obywatelską Parlamentu Europejskiego za wybitne osiągnięcia w życiu społecznym. W 2011 roku Rada Miasta Poznania przyznała mu tytuł Zasłużony dla Miasta Poznania.

Księga kondolencyjna będzie wystawiona od dnia 23.10.2019 w Hospicjum Palium na osiedlu Rusa 55 w Poznaniu.

oprac. red.