Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Poznań dba o tereny zielone

Radni z Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej przyjrzeli się zmianom, jakie zaszły na obszarach zielonych w Poznaniu od 2015 roku.

Skwer Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, fot. Urząd Miasta Poznania
Skwer Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, fot. Urząd Miasta Poznania

Na prezentacji przygotowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej radni mieli okazję obejrzeć zdjęcia obiektów, które zostały poddane rewaloryzacji od 2015 roku. Wśród nich znalazły się m.in.: Park Tysiąclecia, Skwer Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata czy Smochy Pumptrack, czyli tor rowerowy na Smochowicach. Jak podkreślano, inwestycje te były realizowane nie tylko ze środków Miasta, lecz także w ramach budżetu obywatelskiego.

ZZM w najbliższym czasie będzie starać się o dodatkowe środki, ponieważ brakuje około 1,5 mln złotych na realizację wyznaczonych zadań i dobrą opiekę nad terenami zielonymi. Kwota w budżecie na wydatki związane z zielenią od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie, lecz podwyżki cen powodują wzrost kosztów.

Radni wydali opinię pozytywną w sprawie projektu uchwały dotyczącej Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi. Projekt ten zakłada zwiększenie kwoty przeznaczonej na rzecz tej współpracy z ok. 90 mln na 105 mln złotych. Z tego 215 tys. zł ma zostać przeznaczone na ochronę środowiska. Przyjęto również sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej w tej kadencji.

Weronika Ignaciuk

© Wydawnictwo Miejskie Posnania