Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Poznańskie szkoły walczą z dyskryminacją

W Poznaniu trwa trzecia edycja projektu, w ramach którego w szkołach odbywają się zajęcia dodatkowe z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu. W projekcie bierze udział aż 59 szkół.

Fot. Urząd Miasta Poznania
Fot. Urząd Miasta Poznania

Z raportu "Dyskryminacja w szkołach - obecność nieusprawiedliwiona", który jest wynikiem badań przeprowadzonych w Wielkopolsce, Małopolsce i na Mazowszu w 2015 roku, wynika, że co dziesiąty uczeń doświadczył lub był świadkiem dyskryminacji. Najczęściej ofiarami dyskryminacji są m.in. dzieci biedne, niepełnosprawne, innego wyznania czy pochodzenia etnicznego.

Aby walczyć z dyskryminacją w szkołach, w Poznaniu powstał projekt, dzięki któremu w placówkach zaczęto organizować dodatkowe zajęcia antydyskryminacyjne. Żeby wziąć udział w tym projekcie, szkoły musiały złożyć specjalny wniosek, w którym opisują, jakie zajęcia chcą przeprowadzić i dlaczego. Takie wymagania mają doprowadzić do odpowiedniego rozpoznania problemów w szkołach i dostosowania potrzeb do realnych potrzeb danej placówki. Dlatego też autorami programów realizowanych zajęć są nauczyciele ze szkół zgłaszających się do projektu. Również w ramach projektu, miasto zorganizowało specjalne szkolenia dla pedagogów, którzy prowadzą z dziećmi zajęcia antydyskryminacyjne i chcą zwiększać swoje kompetencje w tym zakresie.

Mimo że na posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania pojawiły się głosy krytykujące organizację takich zajęć, uznając je za nieodpowiednie i propagujące szkodliwe treści, projekt cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dowodem na to jest fakt, że w trzeciej edycji programu biorą udział 22 szkoły więcej niż w edycji pierwszej. Z danych przedstawionych na posiedzeniu komisji wynika, że zajęcia są realizowane w 45% poznańskich szkół prowadzonych przez miasto i bierze w nich udział około 5% uczniów tych placówek.

Weronika Ignaciuk

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2019