Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Ratować jarzębinową aleję

Społeczny opiekun zabytków Adam Suwart apeluje o ochronę unikalnego kompleksu przyrodniczo-urbanistycznego przy ul. Henryka Jordana.

Ulica Henryka Jordana, Fot. M. Malinowski, © Wydawnictwo Miejskie Posnania
Ulica Henryka Jordana, Fot. M. Malinowski, © Wydawnictwo Miejskie Posnania

Adam Suwart zwraca uwagę na poważne ubytki w drzewostanie historycznie i przyrodniczo cennej alei szpalerowej jarzębin w ciągu ulicy Henryka Jordana, na terenie strefy ochrony konserwatorskiej.

Jarzębiny mączne zostały posadzone w ciągu ulicy Jordana w latach 20. XX w., w związku z wytyczeniem tej ulicy, prowadzącej do kompleksu architektonicznego Łazienek Rzecznych, wówczas wzniesionych. Ulica obsadzona jarzębinami została pięknie wybrukowana. Stanowiła też naturalny wiatrochron dla położonego poniżej Dziecińca Miejskiego.

- Jeszcze przed 10 laty aleja miała jedynie nieliczne ubytki w drzewostanie. Dziś przerzedzona jest w około 1/3. Powinniśmy dążyć do ochrony tego unikalnego dziedzictwa przyrodniczo-urbanistycznego - uważa Adam Suwart, który w sierpniu ubiegłego roku został powołany jako Społeczny Opiekun Zabytków zarządzeniem prezydenta Poznania.

Pisma w tej sprawie skierował do Wydziału Ochrony Środowiska UMP oraz senator Jadwigi Rotnickiej, która jeszcze jako radna miejska kierowała Komisją Ochrony Środowiska Rady Miasta.

mat.