Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

-SESJA- Decyzje w sprawie miejscowych planów

Dla obszaru wzdłuż ul. Unii Lubelskiej, gdzie powstaje trasa tramwajowa oraz nowe budynki mieszkalne Rada Miasta uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego. Postanowiono także o rozpoczęciu prac nad planem dla terenów w rejonie ul. Gronowej, węzła komunikacyjnego na Górczynie oraz na Smochowicach w rejonie ul. Sianowskiej.

Wizja terenów wzdłuz ul. Unii Lubelskiej, fot. MPU
Wizja terenów wzdłuz ul. Unii Lubelskiej, fot. MPU

Radni zgodzili się na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla rejonu ulicy Gronowej na Winogradach. Obecnie nie ma tam uchwalonego planu, stoi jeden biurowiec, budynki w których mieszczą się wydziały miasta oraz pawilony handlowe. Procedura planistyczna ma ustalić ostateczny docelowy wygląd tej przestrzenni.  Zmiana planu ma natomiast nastąpić na Smochowicach w rejonie ul. Sianowskiej, gdzie część właścicieli nieruchomości chce zmienić przeznaczenie gruntów, także miasto planuje zmianę na swojej nieruchomości przeznaczonej do tej pory pod funkcje oświatowe.

Radni zielone światło dali też dla uchwalenia planu w rejonie węzła drogowego na Górczynie. Chodzi o zmiany planów, które tam obowiązują tak by uwzględniały one miejsce pod planowane tam parkingi typu "parkuj i jedź".

Najwięcej dyskusji wywołał jednak plan gotowy do uchwalenia dla terenów wzdłuż ul. Unii Lubelskiej. Projekt przeszedł całą procedurę planistyczną i uzyskał pozytywną opinię Komisji Polityki Przestrzennej. Obszar przy Rondzie Żegrze już ma większości wydane warunki zabudowy, a na niektórych działkach są już pozwolenia na budowę i inwestycje się zaczynają. Plan ma zatem uporządkować ten obszar na tyle na ile jest to możliwe w obecnej sytuacji prawnej. Wprowadza tam teren zieleni, obszar pod przyszłą szkołę oraz dużą ilość zieleni ulicznej. Docelowo na tym wolnym dotąd obszarze zamieszka 12-15 tys. nowych mieszkańców.  Część radnych zarzucała jednak projektowi, że zieleni jest za mało, apelowano też o ochronę dzikiej przyrody nadrzecznej tam się znajdującej. Ostatecznie plan został przyjęty w postaci przedstawionej przez Miejską Pracownię Urbanistyczną.

Jan Gładysiak

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2019