Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

-SESJA- Przyznano tytuły honorowych i zasłużonych

Rada Miasta podjęła uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa i tytułów zasłużonych dla miasta Poznania. Honorowym obywatelem został Andrzej Wituski, a tytuły zasłużonych otrzymali Izabella Gustowska, Leonard Szymański, Juliusz Kubel, Marek Rezler oraz Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej.

Andrzej Wituski (fot. M. Malinowski)
Andrzej Wituski (fot. M. Malinowski)

Tradycją od lat jest wręczanie w dzień Święta Patronów Miasta 29 czerwca honorowego obywatelstwa Poznania oraz tytułów zasłużonego dla miasta Poznania. Na sesji 14 maja Rada Miasta podjęła w tej sprawie uchwały. Honorowe obywatelstwo przyznano Andrzejowi Wituskiemu.

Andrzej Wituski urodził się 23 lutego 1932 roku w Poznaniu. Pochodzi z rodziny od pokoleń związanej ze stolicą Wielkopolski. Z Urzędem Miasta Poznania związany był od roku 1971 gdzie początkowo kierował Wydziałem Handlu, Przemysłu i Usług. W latach 1973-1982 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej oraz wiceprezydenta miasta. W latach 1982 - 1990 pełnił funkcję prezydenta miasta Poznania. Do najważniejszych przedsięwzięć Andrzeja Wituskiego zalicza się powoływanie nowych instytucji kultury (m.in. Polski Teatr Tańca) oraz rozpoczęcie budowy szybkiego tramwaju i kompleksu sportowego nad Maltą. Ważnym polem działalności do dziś jest współpraca z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego organizującego międzynarodowe konkursy skrzypcowe i lutnicze.

Przeciwko tej kandydaturze wystąpił szef klubu radnych PiS Przemysław Alexandrowicz, który poinformował, że ta kandydatura nie została uzgodniona z klubem opozycyjnym. - Życiorys Andrzeja Wituskiego jest bardzo bogaty i nie odmawiam mu zasług, ale ja niestety pamiętam, że był on wysokim funkcjonariuszem partii komunistycznej, kiedy wielu moich kolegów było w więzieniach i ja o tym zapomnieć nie mogę - uzasadniał radny.

Przyznanie tytułów zasłużonych dla miasta Poznania odbyło się bez kontrowersji. Przyznano go czterem osobom i jednej organizacji, poniżej lista uhonorowanych:

Izabella Gustowska urodziła się w Poznaniu w 1948 roku, studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny).
Należała do grupy Od Nowa (1970-78), która wykonywała działania parateatralne w przestrzeni, natomiast od roku 1979 do 1992 prowadziła poznańską Galerię ON. Także w tym czasie rozwijała swoją karierę akademicką, pełniąc funkcję prorektora ds. nauczania w latach 1987-1990. W 1999 roku otrzymała Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania. W większości prac artystka korzysta z różnych rodzajów mediów. Pionierskim osiągnięciem w jej życiorysie było stworzenie w 2002 roku na poznańskiej ASP wraz z gronem wykładowców pierwszej w Polsce Katedry Intermediów.

Leonard Szymański urodził się 18 czerwca 1939 roku w Poznaniu. Od 1980 r. rozpoczął aktywną działalność w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym "Solidarność". Był współorganizatorem wolnych związków zawodowych w Regionie Wielkopolska, wiceprzewodniczącym Zakładowego Komitetu Założycielskiego w "Wiepofamie".
Aresztowany w maju 1983 roku. W wyborach 4 czerwca 1989 r. uzyskał mandat posła na Sejm X kadencji jako kandydat bezpartyjny z poparciem Komitetu Obywatelskiego. W 2012 odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Juliusz Kubel, regionalista, znawca i popularyzator poznańskiej gwary, radiowiec, autor słuchowisk, opowiadań, wierszy, tekstów piosenek i niezliczonej ilości felietonów, radny miejski.Od 1968 do 1990 roku pracował w Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu. Był publicystą "Gazety Poznańskiej". Jego zawodowa aktywność to przede wszystkim praca literacka (słuchowiskowa, prozatorska i poetycka), publicystyczna. W latach 1980-1981 był współzałożycielem zakładowej Solidarności w poznańskim ośrodku Radia i Telewizji, a po roku 1989 między innymi prezesem poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz radnym miejskim dwóch kadencji.

dr Marek Rezler jest historykiem wojskowości oraz dziejów Poznania i Wielkopolski XIX i XX wieku. Urodził się 31 lipca 1948 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Od roku 1966, w którym przyjechał do Poznania na studia, związał się emocjonalnie z naszym miastem podejmując badania historyczne i działalność popularyzatorską i edukacyjną. Napisał ponad 20 książek i 200 artykułów, w tym znaczące dla upowszechniania tradycji pracy organicznej biografie Emilii Sczanieckiej i Hipolita Cegielskiego, a także zarysy biograficzne Jana Henryka Dąbrowskiego, Piotra Wawrzyniaka, Karola Marcinkowskiego i dowódców 15 Pułku Ułanów Poznańskich.

Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej jest pierwszym polskim aeroklubem i historycznym spadkobiercą organizacji lotniczych działających w Poznaniu od 1919 roku: Aeroklubu Polskiego założonego w roku 1919, Związku Lotników Polskich (lata 1922-1928), Wielkopolskiego Klubu Lotników (1928-1931), Poznańskiego Aeroklubu Akademickiego (1928-1931), Aeroklubu Poznańskiego (lata 1931-1939), oraz reaktywowanego po wojnie w roku 1945 Aeroklubu Poznańskiego. Aeroklub Polski w Poznaniu powstał w dniu 30.10.1919 z inicjatywy członków redakcji pierwszego polskiego czasopisma lotniczego ,,Polska Flota Napowietrzna" wychodzącego w Poznaniu. Pierwszym prezesem aeroklubu wybrany został prezydent miasta Poznania Jarogniew Drwęski.

jg, mat.

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2019