Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Uniwersytet Przyrodniczy w światowym rankingu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu znalazł się na światowej liście Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2018. W najnowszym zestawieniu dziedzinowym znalazły się aż 3 dyscypliny naukowe prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Fot. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Fot. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects publikowany od roku 2009 to międzynarodowe zestawienie instytucji naukowych z całego świata ocenianych pod względem 54 dyscyplin naukowych. Znajdują się wśród nich min. nauki przyrodnicze, ścisłe, społeczne, ekonomiczne oraz medyczne i techniczne. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uplasował się w dziedzinie Food Science & Technology na miejscu 151-200, w dziedzinie Veterinary Sciences - na miejscu 201-300 oraz w dziedzinie Agricultural Sciences - na miejscu 301-400 - jako najlepsza uczelnia z Polski. Parametry wpływające na pozycję uczelni to liczba publikacji naukowych oraz ich cytowań w danej dziedzinie, procentowy udział zagranicznych autorów w publikacjach, liczba artykułów zamieszczonych w najważniejszych czasopismach naukowych i referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, oraz liczba pracowników, którzy otrzymali znaczącą nagrodę w określonej dziedzinie.

- Zajmowane pozycje w rankingu są potwierdzeniem wysokiej jakości badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. - mówi prof. Krzysztof Szoszkiewicz, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UPP - Stawiamy na rozwój badań naukowych, o czym świadczyć może min. liczba 2500 publikacji w roku 2017, z czego 571 artykułów w czasopismach funkcjonujących w międzynarodowym obiegu naukowym

Ranking Shanghai Index jest najważniejszym rankingiem uniwersyteckim na świecie, wraz z rankingami World Times Higher Education World oraz rankingami World University Quacquarelli Symonds (QS).

Warto również przypomnieć, że w tegorocznym Rankingu Perspektyw Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu po raz kolejny został najlepszą uczelnią rolniczą w Polsce.

oprac. red.