Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Wiadukt także dla rowerzystów

Czworo radnych Dorota Bonk-Hammermeister (PdM), Maria Lisiecka Pawełczak (KO), Andrzej Rataj (KO) i Paweł Sowa (PdM) złożyło interpelację w sprawie wiaduktu nad przystankiem PST Kurpińskiego. Zwracają się do prezydenta z prośbą o weryfikację projektu remontu wiaduktu, ponieważ realizacja zagraża ich zdaniem rozwojowi bezpiecznego ruchu rowerowego na terenie Piątkowa.

Schemat istniejących i realizowanych tras rowerowych dochodzących do wiaduktu PST Szymanowskiego
Schemat istniejących i realizowanych tras rowerowych dochodzących do wiaduktu PST Szymanowskiego

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił (w imieniu inwestora zastępczego - Poznańskich Inwestycji Miejskich) przebudowę wiaduktu nad przystankiem PST "Szymanowskiego". Przebudowa nie zakłada połączenia istniejących i planowanych tras rowerowych. Radni obawiaj się, że węzeł, który stanowi połączenie osiedli po wschodniej i zachodniej stronie PST, może pozostać "dziurą" w infrastrukturze rowerowej. Istniejące i budowane trasy rowerowe mają dzielić kilkudziesięciometrowe przerwy w ciągłości.

"Wiadukt ma około 50 metrów szerokości. Posiada osiem pasów dla aut i autobusów, szerokie chodniki i szerokie wysepki oddzielające kierunki i pasy autobusowe. Na tak dużym obszarze należy wygospodarować miejsce dla rowerzystów po przebudowie wiaduktu." - uważają radni, autorzy interpelacji.

Radni zwracają się do miasta o informację, jakie działania zostaną podjęte, aby połączyć infrastrukturę rowerową na wiadukcie i ułatwić rowerzystom przemieszanie się pomiędzy osiedlami Piątkowa. Wnioskują tez o objęcie szczególnym nadzorem podobnych inwestycji. W trakcie opracowania jest m.in. remont wiaduktu nad przystankiem PST Słowiańska, a w dalszej kolejności opracowywane są trasy rowerowe w ciągu ulic Kurpińskiego i Wiechowicza.

oprac. mat.

Załączniki