Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Zmiany w kulturze

Radni z Komisji Kultury i Nauki pozytywnie zaopiniowali zmiany w tegorocznym projekcie budżetu Miasta związane z projektami realizowanymi przez miejskie instytucje kultury.

Fot. Poznańskie Archiwum Historii Mówionej
Fot. Poznańskie Archiwum Historii Mówionej

Wydawnictwo Miejskie Posnania planuje wydać monografię drużyny harcerskiej Czarna Trzynastka w związku z 100. rocznicą jej powstania, album na 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego, album poświęcony kościołowi franciszkanów; potrzebne są też środki na realizację Poznańskiego Archiwum Historii Mówionej.

Teatr Polski kontynuować będzie projekt "niehandlowe niedziele" - tańszych biletów w te niedziele kiedy sklepy są zamknięte. Estrada Poznańska realizować będzie m.in. projekt Lato z Estradą; zorganizuje również przegląd kina bałkańskiego podczas Tygodnia Kultury Bałkańskiej organizowanej wspólnie przez UAM i MSZ jako wydarzenie towarzyszące Szczytowi Bałkanów Zachodnich.

Biblioteka Raczyńskich planuje modernizację filii przy ul. Lodowej, Teatr Ósmego Dnia Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej, a Centrum Kultury Zamek wystawę prac Antonio Gaudiego i organizację Poznańskiej Nagrody Literackiej.

mat.