Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Będą zmiany w okręgach wyborczych

W jesiennych wyborach samorządowych obowiązywać będą nowe okręgi wyborcze. Zmniejszy się też liczba radnych.

Fot. Mateusz Malinowski
Fot. Mateusz Malinowski

Zmiany granic okręgów wymusiła ustawa z 11 stycznia 2018 roku, zmieniająca przepisy kodeksu wyborczego. Nowe zapisy, na wniosek prezydenta, uchwala Rada Miasta. Zmiany mogą być dokonane najpóźniej 60 dni po wejściu w życie ustawy. Oznacza to, że uchwała w tej sprawie musi zostać podjęta do 1 kwietnia 2018 roku. Prezydent stosownie do przepisów Kodeksu wyborczego planuje przedłożenie projektu uchwały ws. podziału Poznania na okręgi wyborcze na sesji w dniu 6 marca. Jeżeli radni nie przyjmą uchwały w terminie, decyzję w sprawie nowych okręgów podejmie komisarz wyborczy.

Zmieni się też liczba radnych. Obecnie jest ich w Radzie Miasta Poznania 37, ale teraz Poznaniacy wybiorą 34 rajców. Z czego to wynika? O liczbie radnych w danej gminie decyduje wojewoda, w porozumieniu z komisarzem wyborczym. Przy podziale miasta na okręgi wyborcze konieczne jest uwzględnienie liczby osób zameldowanych, ujętych w rejestrze wyborców. Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że gminy do 200 tys. mieszkańców mają 25 radnych i trzech kolejnych na każde następne 100 tys. mieszkańców. Liczba osób zameldowanych w Poznaniu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 484 416; w 2014 roku podczas poprzednich wyborów zameldowanych było ponad 500 tys. osób. Stąd teraz zmniejszenie liczby radnych.

Obecnie w Poznaniu mamy 7 okręgów (dwa 6-mandatowe i pięć 5-mandatowych). Taki podział miasta funkcjonuje od 2012 roku. Utrzymanie liczby 7 okręgów, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby wybieranych radnych, nie jest możliwe, z uwagi na określoną przez kodeks wyborczy minimalną dopuszczalną liczbę radnych (możliwa liczba radnych w okręgu wyborczym to 5-8 osób). Przy 34 radnych miasto może zostać podzielone na maksymalnie 6, a minimalnie 5 okręgów.

Prezydent stosownie do przepisów kodeksu wyborczego przyjął projekt nowego podziału miasta Poznania na okręgi wyborcze. Projekt zakłada utworzenie w mieście 6 okręgów, w tym dwóch 5-mandatowych i czterech 6-mandatowych.

Stan obecny:

 • okręg I - 6 mandatów (Wilda, Stare Miasto, Świerczewo, Zielony Dębiec)
 • okręg II - 5 mandatów (Jeżyce, Ogrody, Stary Grunwald, Św. Łazarz)
 • okręg III - 5 mandatów (Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Wschód, Sołacz, Stare Winogrady, Winiary, Wola)
 • okręg IV - 6 mandatów (Morasko-Radojewo, Umultowo, Naramowice, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie, Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Chartowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki)
 • okręg V - 5 mandatów (Rataje, Żegrze, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Głuszyna)
 • okręg VI - 5 mandatów (Ławica, Kwiatowe, Junikowo, Grunwald Północ, Grunwald Południe, Górczyn, Fabianowo-Kotowo)
 • okręg VII - 5 mandatów (Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Strzeszyn, Podolany, Piątkowo, Jana III Sobieskiego i Marysieńki)

Propozycja nowych okręgów:

 • okręg I (nowy) - Jeżyce, św. Łazarz, Wilda
 • okręg II - (jak dotychczasowy okręg III)
 • okręg III - dotychczasowy okręg IV - Morasko-Radojewo, Umultowo, Naramowice + Stare Miasto
 • okręg IV - dotychczasowy okręg V + Świerczewo, Zielony Dębiec
 • okręg V - dotychczasowy okręg VI + Stary Grunwald, Ogrody
 • okręg VI - dotychczasowy okręg VII + Morasko-Radojewo, Umultowo, i Naramowice

W ordynacji proporcjonalnej (w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców) obowiązuje 5-procentowy próg. Oznacza to, że komitety, które nie uzyskały takiego wyniku (w przypadku koalicji jest to 8 proc.) nie uczestniczą w podziale mandatów.

oprac. red.

na podstawie informacji Rzecznika Prasowego Prezydenta Poznania i Urzędu Miasta