Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Jaki powinien być pełnomocnik dla młodzieży?

W radni Młodzieżowej Rady Miasta spotkali się z uczniami i opiekunami z Zarządów Samorządów Uczniowskich z poznańskich szkół średnich. Konsultacje były podzielone na dwa tematy - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Młodzieży oraz Fundusz Samorządów Uczniowskich.

Fot. Młodzieżowa Rada Miasta Poznania
Fot. Młodzieżowa Rada Miasta Poznania

Oba działania są w trakcie wdrażania w życie, dlatego też młodzi radni chcieli wysłuchać oczekiwania swoich rówieśników względem tych inicjatyw. Młodzież zgodnie stwierdziła, że pełnomocnik powinien być m.in.: dyspozycyjny - czyli pracujący po godz. 15, ponieważ jak uzasadniali, młodzież jest w szkole. Z innych cech przyszłego pełnomocnika wyróżniono m.in. mający właściwy kontakt z młodzieżą i siłę przebicia. Podkreślono również, że powinna to być młoda osoba, aby miała dobry kontakt z młodzieżą, apolityczna i otwarta na zdanie innych.

Druga część konsultacji była poświęcona Funduszowi Samorządów Uczniowskich. Program ten będzie dedykowany Zarządom Samorządów Uczniowskich poznańskich szkół średnich. - Wiemy, że często jest trudno znaleźć młodym samorządom finansowanie na ich inicjatywy, dlatego właśnie wpadliśmy na pomysł funduszu. Młodzież za zgodą Dyrekcji w ich szkole, będzie mogła aplikować o środki na szkolne działania - mówiła Małgorzata Witek, przewodnicząca Rady.

oprac. jh

©Wydawnictwo Miejskie Posnania