Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

PROGRAM SESJI: In vitro i budżet

Na najbliższej Sesji Rady Miasta poznańscy radni będą obradować m.in. nad budżetem i wieloletnią prognozą finansową miasta. Zajmą się również adresami, pod którymi w Poznaniu pary będą mogły leczyć niepłodność i planami przestrzennymi dla Podolan, Junikowa czy okolic cmentarza na Nowinie.

.
fot. A.Solak

We wtorek 20 czerwca Rada Miasta zajmie się kolejnymi projektami uchwał. Pierwsze z nich będą poświęcone uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub przystępowaniu do ich sporządzania. Obrady dotyczyć będą takich terenów jak Podolany Południe,  Junikowo Południe, rejonów ulicy F. Skarbka iulicy Szczecińskiej  czy terenu cmentarza przy ul. Nowina.

W kolejnych punktach harmonogramu obrad radni zajmą się też projektem uchwały zmieniającej dotychczasową uchwałę w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Poznania, upoważnieniem Prezydenta do zaciągnięcia kredytu na remont i zakup niezbędnego wyposażenia dla Oddziału Toksykologii Szpitala Miejskiego im Franciszka Raszei oraz przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje. Obie inwestycje mają zostać dofinansowane ze środków europejskich.

Kolejnym ważnym punktem obrad będzie zatwierdzenie rozstrzygniętego w wyniku konkursu wyboru szpitali, które będą oferować leczenie niepłodności metodą in vitro na terenie Poznania w ciągu najbliższych trzech lat.

Radni będą obradować także nad zmianami w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej miasta oraz przyjmą stanowisko w sprawie lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ulicy Śniadeckich lub przy ulicy Wyspiańskiego. (as)