Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

- SESJA - Jest decyzja ws. bezpłatnych przejazdów. Kto pojedzie za darmo?

Dzięki porozumieniu między prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem, Platformą Obywatelską i Zjednoczoną Lewicą Rada Miasta Poznania zdecydowała o bezpłatnych przejazdach komunikacją zbiorową na terenie Poznania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Rozwiązanie poparła większość radnych.

fot. Biuro Prasowe UMP
fot. Biuro Prasowe UMP

Radni dokończyli dzisiaj sesję z 23 stycznia, najważniejszą sprawą było rozstrzygnięcie kwestii bezpłatnych przejazdów.

Przed rozpoczęciem sesji na konferencji prasowej prezydent Jacek Jaśkowiak i zastępca prezydenta Tomasz Lewandowski poinformowali o porozumieniu w kwestii uchwały o bezpłatnych przejazdach i rekomendowaniu poparcia dla projektu przygotowanego przez radnych Zjednoczonej Lewicy.

- Doszliśmy do wniosku, że należy wyjść naprzeciwko oczekiwaniom społecznym. To dobry krok, który wpłynie na propagowanie komunikacji publicznej - zarówno wśród dzieci, jak i ich rodziców - tłumaczy prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Z porozumienia zadowolona jest Zjednoczona Lewica, w imieniu której głos zabrał Tomasz Lewandowski, zastępca prezydenta. - Zawarliśmy ważny kompromis, dzięki któremu poznańskie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów będą mogły od września jeździć bezpłatnie komunikacją miejską. Jesteśmy przekonani, że wpłynie to na wyrobienie pozytywnych wzorców zachowań - mówił podczas konferencji prasowej.

Na sesji Rady Miasta w głosowaniu projekt Zjednoczonej Lewicy został poparty przez kluby radnych Platformy Obywatelskiej, Zjednoczonej Lewicy oraz Prawa i Sprawiedliwości, trzech radnych wstrzymało się od głosu, a jeden był przeciw.

Według przyjętej uchwały darmowe przejazdy przysługiwać będą wszystkim uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i innych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, pod warunkiem, że są mieszkańcami Poznania. Uprawnienie obowiązywać będzie w strefie A, i zapisane będzie mogło być na karcie PEKA Junior lub wystarczyć ma sama legitymacja szkolna.  Rozwiązanie ma wejść w życie z dniem 1 września tego roku i skorzysta z niego ok. 27 tys. uczniów, przewidywany koszt to 2,5 mln zł w skali roku.

Rada Miasta odrzuciła natomiast projekt radnych PiS, który wprowadzać miał strefę bezpłatnych przejazdów komunikacją zbiorową w centrum Poznania dla wszystkich podróżujących w granicach wyznaczonych pierwszą ramą komunikacyjną.

Rada Miasta zdecydował się także na zmianę statutu Galerii Miejskiej Arsenał, dzięki temu powstanie komisja, która będzie decydować o nabywaniu sztuki współczesnej do kolekcji galerii.

Podczas sesji zmieniono także zapisy o Miejskiej Radzie Seniorów, dzięki zmianie możliwe będzie szybsze wybranie rady seniorów po rozpoczęciu nowej kadencji Rady Miasta Poznania. Po zmianach kadencja dotychczasowej MRS będzie też trwać tak długo, aż nie zostanie wybrana nowa rada seniorów, chodzi o to, żeby nie było luk w działaniu tego organu.

Radni podjęli też jedną uchwałę nazewniczą, skwer na Łazarzu u zbiegu ul. Małeckiego i Łukaszewicza będzie nosił imię Eki z Małeki. To nazwa zaczerpnięta z gwary poznańskiej według której słowo "eka" oznaczało róg ulicy, lub grupę młodzieży, która zamieszkiwała jedną część miasta. Eka z Małeki była z takich grup najbardziej znana, bo ci którzy ją tworzyli wzięli udział w wydarzeniach czerwca 1956 roku.

Jan Gładysiak

© Wydawnictwo Miejskie Posnania