Biuletyn Miejski

Aktualności

SESJA: Prezydent z absolutorium za 2016 rok

Zamiast deficytu - nadwyżka, tak wyglądała sytuacja budżetu miasta w ubiegłym roku. W miejsce planowanych 183 mln zł deficytu  miasto osiągnęło 31 mln zł nadwyżki w swoim budżecie. W głosowaniu prezydent, głosami klubów Platformy Obywatelskiej i Zjednoczonej Lewicy oraz radnego Prawa do Miasta, uzyskał absolutorium za ubiegły rok. Opozycyjni radni z klubów Prawa i Sprawiedliwości oraz Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego byli przeciw krytykując prezydenta m.in. za niezrealizowane inwestycje.

fot. UMP
fot. UMP

Udzielenie absolutorium prezydentowi miasta za wykonanie budżetu Poznania w 2016 roku, to był główny punkt dzisiejszej sesji Rady Miasta. Przed dyskusją radni poznali jak w liczbach został zrealizowany budżet miasta w roku 2016. Przedstawiła go Radzie Miasta Barbara Sajnaj, skarbnik miasta: realizacja każdego budżetu jest dla każdej jednostki urzędu zawsze dużym wyzwaniem, bo w trakcie jego wykonywania pojawiają się sytuacje, które trudno było przewidzieć - powiedziała. Choć w roku 2016 nie udało się m.in. pozyskać wszystkich zaplanowanych środków unijnych to w większości kluczowych obszarów sytuacja finansowa była lepsza niż zaplanowano.

Planowane na rok 2016 dochody, po wszystkich zmianach, oszacowano na kwotę 3 mld 216 mln zł, jednak ostatecznie do budżetu wpłynęło więcej, bo 3 mld 252 mln zł. Większe dochody miasta to m.in. rezultat sprzedaży majątku (np. kompleksu poszpitalnego przy ul. Szkolnej) i większych wpływów z podatków i opłat lokalnych.

Podobnie lepsze rezultaty osiągnięto w obszarze wydatków. Planowano, że miasto wyda 3 mld 399 mln zł, a wiadomo, że wydano mniej bo 3 mld 221 mln zł. Z czego na inwestycje wydano 586 mln zł, na tę kwotę złożyły się m.in. pierwsza nitka estakady katowickiej, rondo Kaponiera, przebudowa ul. Dąbrowskiego, węzeł drogowy na Dębcu czy budowa dróg do spalarni jak. W efekcie zamiast planowanego deficytu w wysokości 183 mln zł, miasto zakończyło rok 2016 z nadwyżką 31 mln zł. Udało się też zmniejszyć zadłużenie miasta o 132 mln zł.

Na temat realizacji budżetu oraz swoich działań w roku 2016 wypowiedział się też prezydent Jacek Jaśkowiak: w mojej pracy koncentruję się głównie na kwestiach zarządczych, one zajmują większość mojego czasu, bo to są najważniejsze działania. Zostaliśmy docenieni jako miasto nagrodą "Perła Samorządu", którą przyznają wspólnie Dziennik Gazeta Prawna i firma Deloitte. Mimo znacznie mniejszych środków, które przyznajemy na promocje, znaleźliśmy się na trzecim miejscu wśród polskich miasta w badaniu  Press-service. O Poznaniu mówi się dużo i mówi się dobrze także w mediach europejskich - mówił prezydent podczas sesji. - W ciągu dwóch lat spadło zadłużenie miasta o 216 mln zł, wzrosła za to wartość spółek miejskich, to są jasne kryteria które łatwo ocenić - dodał. Prezydent w swoim wystąpieniu wspomniał też o działaniach w obszarze rozwoju transportu zrównoważonego m.in. o przetargu na nowe tramwaje, buspasach, porozumieniach z kolejnymi gminami o integracji transportu, siedmiokrotnie zwiększonych środkach na modernizację torowisk, inwestycjach w parkingi i nowych organizacjach ruchu. Prezydent mówił też o inwestycja w oświacie, budowie mieszkań komunalnych, planach rewitalizacji placu Kolegiackiego oraz rynku Łazarskiego, większych wpływach ze sprzedaży majątku i zmianach w budżecie obywatelskim. - Aktywizujemy mieszkańców Poznania i wprowadzamy razem z nimi zmiany, oczywiście one budzą emocje, ale musimy ten dialog prowadzić i będziemy go rozwijać. Za tą współpracę  i za to co nam się udało wspólne zrobić w 2016 roku bardzo Państwu dziękuję - zakończy swoje przemówienie Jacek Jaśkowiak.

W debacie radni w imieniu klubów zajęli stanowisko wobec wniosku o absolutorium. Radny Antoni Szczuciński  w imieniu klubu Zjednoczonej Lewicy powiedział: Finansowo był to lepszy rok niż sądzono przy planowaniu, zmniejszeniu uległo zadłużenie, inwestycyjnie był to rok znaczący w porównaniu z innymi dużymi miastami. Wykonawczo był to rok średni ze względu na wykonanie inwestycji i irytujący dla tzw. pechowych inwestycji. Wszystko to jednak sprawia, że był to rok wystarczający dla przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium prezydentowi. Klub Zjednoczonej Lewicy będzie głosował za udzieleniem absolutorium - zapowiedział radny Szczuciński.

W imieniu klubu Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego wystąpił radny Dariusz Jaworski: Nie był to budżet przełomowy, nie było w nim nowych dużych inwestycji dominowały zadania zapoczątkowane wcześniej. Wydaje się więc, że jego wykonanie nie powinno być trudne. Zaskakujące jest więc niskie wykonanie inwestycji zwłaszcza w kwestii układów drogowych - mówił radny. - Druga sprawa to brak dostosowania budżetu do zmian w trakcie roku. Nie zwolnienie kwot z nierealizowanego  zadania to brak nadzoru nad ich realizacją. "Zasługą" Pana Prezydenta - i mówię to ironicznie - jest natomiast to, że udało mu się poróżnić środowiska w Poznaniu, skłócić je, zideologizować. Miasto jako podmiot zbiorowy zostało potraktowane przez prezydenta w sposób absolutnie przedmiotowy. To sprawia, że nasz mały klub nie udzieli absolutorium prezydentowi - zakończył radny Dariusz Jaworski.

Drugi klub opozycyjny - Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowała radna Klaudia Strzelecka: to pierwszy budżet zaplanowany przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Pan Prezydent deklarował inwestycje takie jak: tramwaj na Naramowice i w ulicy Ratajczaka, generalną przebudowę ronda Rataje, parkingi park&ride, 30 mln zł na budżet obywatelski. Patrząc na liczne różnice pomiędzy ulotką wyborczą, a tym co zostało wykonane widzimy, że rzeczywistość finansowa Poznania okazała się dla prezydenta czynnikiem niemożliwymi do przewidzenia - mówiła radna Strzelecka. - Większość inwestycji, od których PO uzależniała poparcie budżetu została przeniesiona na kolejny rok. Prezydent obiecał radnym poprawki, rozdmuchał budżet, a ostatecznie i tak zrealizował swój budżet. Brak dużych inwestycji, brak odpowiedniego planowania i realizowania zadań, nieskuteczne starania o środki zewnętrzne, przez źle przygotowane wnioski, to sprawa, że wyniki edukacji Pana Prezydenta oceniamy negatywnie. Klub PiS będzie głosował przeciw udzieleniu absolutorium - oświadczyła Klaudia Strzelecka.

Klubowe wystąpienia zakończyło wystąpienie radnej Małgorzaty Dudzic-Biskupskiej, która wystąpiła w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej: istotą absolutorium jest stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w określonym przedziale czasu. To się liczy, a nie to w jakich pochodach chodzi prezydent. Liczby mówią same za siebie. Ostatnie dwa lata jeżeli chodzi o poziom wykonania góruje nad minionymi latami - mówiła radna. - W roku 2016 nie uruchomiono rezerwy budżetowych, obniżono środki potrzebne na obsługę zadłużenia, nie było konieczności poręczeń majątkowych, to wszystko są niewykonania, ale to są dobre rzeczy. Zmniejszenie zadłużenia o 132 mln zł, to przecież niższa wartość odsetek, które musimy płacić instytucjom od których pożyczyliśmy. Mogliśmy te środki wydać m.in. na regulację wynagrodzeń w jednostkach miejskich - tłumaczyła. - Powstało m.in. Centrum Inicjatyw Rodzinnych, dofinansowano pobyt w żłobkach prywatnych, powstała hala sportowa przy Leśnowolskiej, przywrócono Wartę mieszkańcom - wymieniała radna Dudzic- Biskupska. - Poziom wykonania w różnych dziedzinach jest naprawdę imponujący i to naprawdę ma wpływ na poziom życia mieszkańców - zakończyła radna Małgorzata Dudzic- Biskupska, oświadczając, że klub radnych PO będzie głosował za udzieleniem absolutorium.

W głosowaniu jakie odbyło się po zakończeniu dyskusji Rada Miasta głosami radnych PO i ZL oraz radnego Prawa do Miasta przyjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi za wykonanie budżetu miasta z roku 2016. Przeciw zagłosowali radni opozycji z klubów PiS i PRO.

Jan Gładysiak/ biuletyn.poznan.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.