Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

- ZAPOWIEDŹ SESJI - Park kulturowy i edukacja

Na wtorkowej sesji Rady Miasta, radni podejmą ostateczną decyzję o powołaniu parku kulturowego na obszarze części Starego Miasta. Zdecydują również o nadaniu statutu nowo powstającej szkole na Umultowie oraz nazwach dla ulic.

fot. M. Malinowski
fot. M. Malinowski

To jeden z najważniejszych tematów, które pojawią na wtorkowym posiedzeniu, radni zdecydują o ostatecznym powołaniu parku kulturowego w ścisłym centrum Starego Miasta. Pomysłodawcy parku dążą do zachowania ekspozycji dziedzictwa kulturowego, krajobrazu kulturowego oraz historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta wraz ze znajdującymi się na jego obszarze obiektami zabytkowymi.

Kolejnym tematem, nad którym radni się pochylą będzie edukacja. Podczas sesji zostanie podjęta ostateczna decyzja o nadaniu statutu budowanej szkole na Umultowie. Przypomnijmy, że Komisja Oświaty i Wychowania podczas ostatniego posiedzenia podjęła pozytywną opinię o powołaniu Przedszkola  nr 193 i Szkoły Podstawowej nr 93. Te dwie jednostki będą połączone w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 na Umultowie. Radni również zajmą się dostosowaniem sieci szkół podstawowych i gimnazjów do zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rada Miasta tym razem zdecyduje także o nazwach ulic, nazwy zyska pięć miejsc w Poznaniu, pojawią się ulice: Oleszycka, Czerwonacka, Skowronkowa, Wąwozowa i Pagórkowa.  

Jagoda Haloszka

© Wydawnictwo Miejskie Posnania