Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

-ZAPOWIEDŹ SESJI- Współpraca z Bolonią i program rewitalizacji

Na najbliższej sesji we wtorek 7 listopada Rada Miasta podejmie decyzję w sprawie włączenie do grona miast partnerskich włoskiej Bolonii. Radni zajmą się też programem rewitalizacji oraz nowym cennikiem opłat za wywóz samochodów parkujących na zakazie.

fot. Biuro Prasowe UMP
fot. Biuro Prasowe UMP

Współpraca z włoskim miastem Bolonia układa się bardzo dobrze i stąd propozycja zacieśnienia współpracy poprzez sformalizowanie i włączenie Bolonii do grona miast partnerskich Poznania - tą sprawą zajmie się na najbliższej sesji Rada Miasta Poznania. Warto dodać, że z obszarem Emilia-Romania, regionem, którego stolicą jest Bolonia, współpracuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Radni w programie swoich obrad mają także "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania". Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zostało poprzedzone badaniami, które pozwoliły wskazać obszary o największej koncentracji zjawisk kryzysowych, a w konsekwencji wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Rada Miasta Poznania już rok temu podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania.

Program rewitalizacji zawiera zestawienie projektów podstawowych i uzupełniających obejmujących przedsięwzięcia, których wdrożenie ma odwrócić negatywne trendy w zdegradowanych obszarach miasta. Program pozwoli także na aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe na realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Rada Miasta pochyli się także nad uchwałą, którą przygotował radny Michał Grześ. Radny chce zwiększyć liczbę lokali gastronomicznych z pozwoleniem na sprzedaż alkoholu, bo jest ich dużo mniej niż  sklepów posiadających licencję na sprzedaż wyrobów wysokoprocentowych.  

Oprócz tego Zarząd Dróg Miejskich przygotował nowy cennik opłat za odholowanie samochodu z miejsca, gdzie jest zakaz postoju. Zmieniona była by też opłata za parking strzeżony, na którym pojazd będzie czekał na właściciela.

Jan Gładysiak