Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Uniwersytetowi na stulecie

Taki tytuł nosi najnowszy tom Kroniki Miasta Poznania, bo przecież trudno wyobrazić sobie inny tytuł takiego czasopisma w 100. rocznice utworzenia w Poznaniu Uniwersytetu.

Fot. Wydawnictwo Miejskie Posnania
Fot. Wydawnictwo Miejskie Posnania

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku i zwycięskie powstanie wielkopolskie 1918/1919 stworzyły Poznaniowi możliwość otwarcia polskiej uczelni wyższej, wieńcząc niejako proces nadawania mu charakteru wielkomiejskiego.

7 maja 1919 roku odbyła się uroczysta inauguracja Wszechnicy Piastowskiej, z której wywodzi się m.in. Uniwersytet noszący dziś imię Adama Mickiewicza. Okolicznościom powstania i początkowemu okresowi działalności Uniwersytetu Poznańskiego, obejmującemu lata międzywojenne, poświęcony jest kolejny tom "Kroniki Miasta Poznania".

Redaktor naczelny KMP prof. Przemysław Matusik, we wstępnie do wydania napisał m.in.: "Powstanie Uniwersytetu wieńczyło niejako proces nadawania Poznaniowi charakteru wielkomiejskiego, rozpoczynając tym samym nieledwie nową epokę w jego dziejach. Uniwersytet, przedmiot dumy poznaniaków, był jednym z największych trwałych sukcesów okresu międzywojennego. Miasto, kojarzone dotąd często z drobnomieszczańską zaściankowością, znalazło dzięki niemu własne miejsce w przestrzeni polskiej nauki i kultury."

Kronika do nabycia m.in. w sklepie internetowym Wydawnictwa Miejskiego Posnania oraz w Centrum Informacji Kulturalnej (ul. Ratajczaka 44).

oprac. red.