Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Maraton Mottego

W tym roku obchodzimy 200-lecia urodzin i 120-lecia śmierci Marcelego Mottego, postaci bardzo zasłużonej dla XIX wiecznego Poznania. Z jego dorobku korzystamy do dziś.

Fot. PTTK Poznań
Fot. PTTK Poznań

Bogaty program obchodów szczególnego, podwójnego jubileuszu przygotowali poznańscy przewodnicy skupieni w kole PTTK noszącym imię właśnie Marcelego Mottego. Pierwsze wydarzenia odbyły się już w maju, a kolejne organizowane będą przez kolejne miesiące aż do stycznia 2019 roku. Program obejmuje m.in. imprezy turystyczne dla mieszkańców; szkoleniowe dla przewodników; spotkania literackie, podczas których prezentowane będą fragmenty Przechadzek po mieście z komentarzem historycznym oraz maraton czytania tej najbardziej znanej publikacji Mottego. Nie zabraknie wykładów, prelekcji, a także konkursu z wiedzy o Marcelim Mottym, jego epoce i mieście. W planach także gra miejska "Śladami Marcelego Mottego i innych zasłużonych Wielkopolan XIX wieku"; wystawy tematyczne, oprowadzania kuratorskie po wystawach.

Główne uroczystości jubileuszowe związane z 200. rocznicą urodzin Mottego będą miały miejsce 16 czerwca, a rozpocznie je msza św. w kościele farnym. Później uroczystości przeniosą się do Biblioteki Raczyńskich, gdzie w samo południe odbędzie się wernisaż wystawy "Marceli Motty (1818-1898) i Poznań jego czasów". Wprowadzenie do tematu wystawy przedstawi dr Izabela Wyszowska, koordynator ds. obchodów Roku Jubileuszowego Marcelego Mottego. Dodatkowo będzie można wysłuchać wykładów prof. Przemysława Matusika - "Oblicze Poznania w XIX wieku" i prof. Witolda Molika - "Rodzina Mottych w kręgu poznańskiej inteligencji".

Po południu na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, na Wzgórzu Św. Wojciecha, uroczystość złożenia kwiatów na grobie Marcelego Mottego, następnie przewodnicy PTTK zapraszają na przechadzkę tematyczną po mieście śladami swojego patrona. Tego samego dnia w Hotelu Kolegiacki, dla zaproszonych gości, wernisaż wystawy "Portrety miasta Poznania (epoki Marcelego Mottego i współczesny)" oraz wykład Izabeli Wyszowskiej "Marceli Motty w pamięci potomnych".

Następnego dnia, 17 czerwca będzie można wziąć udział w spacerze zatytułowanym "Poznań czasów Marcelego Mottego. Od Kolegium Jezuickiego do warsztatu szewca Eliasiewicza". Wycieczka wyruszy o godz. 11 sprzed Urzędu Miasta (pl. Kolegiacki 17).

O wydarzeniach jubileuszowych będziemy informować na bieżąco w kolejnych numerach IKSa. Wiadomości można także znaleźć na stronie organizatora przewodnicy-pttk.org, a także na portalu społecznościowym: facebook.com/Przewodnicy.PTTK.Poznan. Na zakończenie roku jubileuszowego przewidywane jest także wydanie książki Izabeli Wyszowskiej i Krzysztofa Wawrzyniaka Śladami Marcelego Mottego i jego rodziny po Poznaniu.

Mateusz Malinowski

 © Wydawnictwo Miejskie Posnania