Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Nowe karty EKUZ ważne dłużej

Na trzy lata są od czerwca wydawane Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) osobom zatrudnionym oraz prowadzącym działalność gospodarczą (rolniczą i pozarolniczą). Dotychczas dla tej grupy uprawnionych dokumenty wydawane były na okres 18 miesięcy.

fot. NFZ
fot. NFZ

EKUZ to dokument potwierdzający ubezpieczenie w przypadku wyjazdów turystycznych do krajów UE oraz EFTA (Islandia, Szwajcaria, Norwegia i Liechtenstein).

- Okres ważności kart EKUZ dla grupy wnioskodawców, którzy stanowią 44 proc. ubiegających się o ten dokument, został wydłużony zarządzeniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Decyzja ta pozwoli na  zmniejszenie częstotliwości składania wniosków przez zainteresowanych - informuje Wielkopolski NFZ. Dokumenty wydawane od czerwca będą ważne przez trzy lata.

Tak jak dotychczas, przez 5 lat ważne będą Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawane emerytom. W przypadku dzieci dokument ważny jest również przez 5 lat, chyba że uprawniony wcześniej skończy 18 lat. Wtedy ważność karty kończy się wraz z osiągnięciem przez posiadacza pełnoletności.

Wnioski o EKUZ można składać osobiście w siedzibie WOW NFZ w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 158 i zamiejscowych delegaturach. Można również skorzystać z poczty elektronicznej lub tradycyjnej. W obu przypadkach należy podać adres, na który zostanie wysłana gotowa karta.

NFZ, jg

Zobacz także: