Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Poznań - wczoraj, dziś, jutro

VI edycja konkursu dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Fot. materiały organizatorów
Fot. materiały organizatorów

Konkurs organizuje Fundacja Rozwoju Miasta Poznania przy współpracy z Instytutem Historii UAM, Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk oraz Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Patronat honorowy nad całością konkursu objęło Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Szósta edycja konkursu odbywa się przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim - Oddział w Poznaniu. Temat tegorocznego konkursu brzmi: "Rok 1918 w Poznaniu we wspomnieniach mieszkańców miasta".

Uczniowie zgłaszający się do konkursu muszą przygotować pracę popularnonaukową. Objętość pracy nie może przekraczać 6 stron standardowego wydruku komputerowego (czcionka 12 pkt. - Times New Roman, interlinia 1,5). Termin nadsyłania prac na upływa z dniem 30 września 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy przesyłać na adres: Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, ul. Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań.

Zadaniem nauczycieli jest przygotowanie scenariusza lekcji historii. Do scenariusza powinny być dołączone w postaci załączników wszelkie materiały przewidziane do pracy uczniów na lekcji. Materiał ikonograficzny można dołączyć do pracy w formie elektronicznej. Termin nadsyłania prac na konkurs w przypadku nauczycieli upływa z dniem 31 października 2018 roku.

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe (sprzęt multimedialny), dyplomy, certyfikaty. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Miasta Poznania oraz w formie zbiorowego opracowania jako materiał pomocniczy dla szkół.

oprac. mat.