Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Poznaniak laureatem konkursu Medi@stery

Jedna z najlepszych prac magisterskich w kraju powstała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jej laureatem jest Krzysztof Grządzielski, absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Fot. Mateusz Malinowski
Fot. Mateusz Malinowski

W IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery Krzysztof Grządzielski zajął II miejsce. Obroniona w październiku ubiegłego roku praca pt. "Radio Emaus jako przykład medium lokalnego o profilu społeczno-religijnym" została napisana pod kierunkiem prof. Ryszarda Kowalczyka. Jej temat związany jest z radiofonią lokalną i istniejącą od 23 lat rozgłośnią archidiecezji poznańskiej. Uroczysta Gala wręczenia nagród laureatom konkursu odbędzie się 13 kwietnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Ogólnopolski Konkurs Na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery został zainicjowany w celu promowania najwybitniejszych prac absolwentów magisterskich studiów dziennikarskich. Zgodnie z ideą zawartą w nazwie, Medi@stery mają zbierać wyróżniające się rozprawy poświęcone problematyce medioznawczej, by torować drogę indywidualnym, twórczym i merytorycznie wartościowym dokonaniom.

oprac. red.

Zobacz także: