Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Poznańskie rocznice grudniowe

W każdym miesiącu, każdego dnia przypada jakaś rocznica. Nasz wybór ogranicza się do rocznic "okrągłych", ze szczególnym naciskiem na wydarzenia kulturalne.

Pochód Polskiego Sejmu Dzielnicowego 3 grudnia 2018 r.
Pochód Polskiego Sejmu Dzielnicowego 3 grudnia 2018 r.

1-12.12.2008 W Poznaniu obradowała Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu.

3-5.12.1918 W Poznaniu obradował Polski Sejm Dzielnicowy.

10.12.1888 Urodził się Mieczysław Paluch (zm. 1942), jeden z organizatorów powstania wielkopolskiego.

11.12.1908 Urodził się Aleksander Janta-Połczyński (zm. 1974), pisarz. Poznaniowi poświęcił m.in. wspomnienia zatytułowane Duch niespokojny.

14.12.1893 Zmarł Edmund Callier (ur. 1833), powstaniec styczniowy, historyk.

17.12.1943 Został stracony Michał Graczyk (ur. 1900), powstaniec wielkopolski, podoficer Wojska Polskiego. W 1942 kierował akcją Bollwerk, największą akcją sabotażowo-dywersyjną na terenie Poznania podczas II wojny światowej.

19.12.1878 Urodził się Teofil Trzciński (zm. 1952), reżyser, współtwórca kabaretu Zielony Balonik, w latach 1932-35 dyrektor poznańskich teatrów Polskiego i Nowego.

20.12.1968 Oddano do użytku pierwszy wieżowiec zespołu handlowo-biurowego Alfa (proj. Tadeusz Płończak).

21.12.1998 Zmarł Jerzy Topolski (ur. 1928), historyk, metodolog, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

23.12.1998 Na dziedzińcu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odsłonięto zrekonstruowany przez Jerzego Petruka pomnik Adama Mickiewicza, autorstwa Władysława Oleszczyńskiego.

23.12.2008 Zmarł Wacław Wilczyński (ur. 1923), ekonomista, profesor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (dzisiaj: Uniwersytet Ekonomiczny), wyróżniony tytułem Zasłużony dla Miasta Poznania.

27-28.12.1898 W Teatrze Polskim odbyła się pierwsza w Poznaniu prezentacja gramofonu.

27.12.1918 Wybuchło powstanie wielkopolskie.

31.12.1888 Urodził się abp Walenty Dymek (zm. 1956), metropolita poznański w latach 1946-56.

oprac. J.P.