Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Strażak z Nagrodą im. M. Frankiewicza

Tegorocznym laureatem został 24-letni Karol Grajewski z Wronek.

Fot. materiały organizatorów
Fot. materiały organizatorów

Jest strażakiem i lokalnym dziennikarzem. Współtwórcą lokalnych portali internetowych: wroncznie.pl, mojeWronki.pl, mójOstroróg.pl. Jak sam mówi działa na rzecz swojej małej ojczyzny, bo to jest jego świat, jego pasja.

To już piąta edycja nagrody imienia Macieja Frankiewicza, zmarłego w 2009 roku wiceprezydenta Poznania, a w czasach komunizmu działacza opozycji. Bliski był mu sport, który sam czynnie uprawiał. Współtworzył Poznań Maraton, zabiegał aby w naszym mieście odbyły się mecze EURO 2012, kultywował również tradycje historyczne ułanów poznańskich.

Nagroda jego imienia przyznawana jest młodym ludziom, którzy działają na rzecz innych osób, mają życzliwy stosunek do otoczenia, rozwijają swoje pasje i zachęcają do tego innych.

oprac. mat.