Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

ZDM pokazuje projekt trasy rowerowej w ul. Grunwaldzkiej

Dwujezdniowa na większości swojego przebiegu ul. Grunwaldzka tylko fragmentami posiada infrastrukturę dla rowerów. ZDM przygotował projekt zmian na odcinku między rondem Skubiszewskiego a ul. Matejki.

fot. ZDM Poznań
fot. ZDM Poznań

Zarząd Dróg Miejskich zaprezentował plany budowy trasy rowerowej w ul. Grunwaldzkiej, chodzi o odcinek od ronda Skubiszewskiego do skrzyżowania z ul. Matejki. Według projektów na południowym wlocie skrzyżowania ulic Bułgarskiej i Jugosłowiańskiej zdecydowano się przenieść przejazd rowerowy na drugą stronę przejścia dla pieszych.
Pomiędzy ul. Marszałkowską i Cześnikową zaprojektowane zostały dodatkowe miejsca parkingowe. Zrezygnowano z budowy przejazdów rowerowych na wysokości ul. Płowieckiej i Promienistej - w zamian zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy po północnej stronie ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Włodkowica - Rycerska. W związku z wykonaną wymianą nawierzchni w parku Manitiusa zrezygnowano w tym miejscu z poszerzenia ciągu pieszo-rowerowego. Nie zostaną również wprowadzone zaprezentowane w koncepcji zmiany na ul. Rycerskiej i Iłłakowiczówny.

- Projekt przewiduje natomiast korektę krawężnika przy rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego; poszerzy to przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Na odcinku Wojskowa - Ułańska droga dla rowerów poprowadzona zostanie istniejącym łącznikiem bitumicznym biegnącym za budynkiem Żłobka nr 3. Dzięki temu, jak również dzięki rezygnacji z rozbiórki stacji transformatorowej w sąsiedztwie budynku dawnego kina Olimpia zmniejszą się koszty inwestycji. Na wysokości Olimpii projekt przewiduje ponadto korektę krawężnika w celu maksymalnego poszerzenia ciągu pieszo-rowerowego - informuje ZDM.

Z uwagi na negatywną opinię Miejskiego Konserwatora zabytków dotyczącą przenoszenia zabytkowych słupów oświetleniowych, zrezygnowano z budowy pasa dojazdowego do śluzy rowerowej na ul. Wyspiańskiego. Z uwagi na natężenie ruchu droga rowerowa pomiędzy ulicami Matejki i Stolarską zostanie odseparowana od chodnika. Samochody w tym miejscu poruszać się będą po torowisku tramwajowym, a sygnalizacja świetlna zostanie zaprogramowana w taki sposób, aby auta nie blokowały tramwajów.

Projekt zakłada też śluzę rowerową dla skręcających z ul. Grunwaldzkiej w Szylinga.
Ponadto w projekcie uwzględnione zostały następujące zmiany zaproponowane przez uczestników konsultacji społecznych, m.in.:
- połączenie projektowanej drogi z ciągiem pieszo-rowerowym na ul. Jawornickiej;
- dodanie przejazdu dla rowerów przez ul. Drzewieckiego przy istniejącym przejściu dla pieszych;
- zaprojektowanie kontraruchu rowerowego na ul. Lubeckiego (projekt kontraruchu na Lubeckiego jest przedmiotem oddzielnego zadania i zostanie zrealizowane jeszcze w bieżącym roku);

Według planów ZDM budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej między rondem Kaponiera, a rondem Skubiszewskiego podzielona została na dwa odcinki: rondo Kaponiera - ul. Stolarska i ul. Stolarska - rondo Skubiszewskiego. Projekt tego pierwszego jest już gotowy. Prace związane z przygotowaniem drugiego weszły w ostatni etap i powinny zakończyć się do końca 2017 roku.

Uwagi do projektu można słać na adres: zdm@zdm.poznan.pl.

ZDM, (jg)