Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Zwolnieni z Teorii - warsztaty

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania wraz z Wydziałem Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej zapraszają młodzież tworzącą projekty społeczne w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii na warsztaty, które odbędą się w piątek 9 marca o godzinie 15 w w biurowcu przy ul. Za Bramką (sala konferencyjna Wydziału).

Fot. Młodzieżowa Rada Miasta Poznania
Fot. Młodzieżowa Rada Miasta Poznania

Podczas dwugodzinnego spotkania młodzi poznaniacy będą mogli poznać zasady konstruowania projektu oraz związane z nim podstawowe pojęcia, jak: diagnoza, zespół projektowy, konstruowanie budżetu, rozliczanie projektu. Urzędnicy wskażą możliwości wsparcia projektów przez Urząd Miasta, a także sposoby na znalezienie finansowania.

- Olimpiada Zwolnieni z Teorii jest bardzo popularna. Daje możliwości zdobycia cennych umiejętności i doświadczenia, których nie da nam szkoła, a także zrobienia czegoś dla innych. - mówi Małgorzata Witek, przewodnicząca Młodzieżowej Rady. - Niestety, jak sami wiemy z własnego doświadczenia bardzo trudno jest znaleźć finansowanie na takie inicjatywy grup nieformalnych, często nawet niepełnoletnich.

Platforma edukacyjna Zwolnieni z Teorii powstała w 2013 roku, by dać młodym ludziom możliwość darmowego nabywania kompetencji przyszłości, takich jak: współpraca, komunikacja, czy przywództwo. Opiera się ona o nowoczesną metodykę nauczania, gdzie robiąc prawdziwy projekt społeczny rozwija się praktyczne kompetencje, niemożliwe do zdobycia tradycyjnymi metodami nauczania. Aby ukończyć swój projekt trzeba spełnić szereg kryteriów, m.in. takich, jak odpowiednia liczba patronów medialnych, partnerów, czy znalezienie finansowania.

oprac. red.