CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W POZNANIU

Kierownik/Dyrektor

Monika Suchorzewska
Al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań
61 10 21 700
godziny urzędowania: 7.30-15.30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
cuw@m.poznan.pl
www.poznan.pl/cuw/

Kompetencje i zadania

CUW jest jednostką budżetową obsługującą, w rozumieniu art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, n/w jednostki z terenu miasta Poznania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.Centrum obsługuje:

 1. Centrum Inicjatyw Senioralnych;
 2. Centrum Wspierania Rodziny "Swoboda";
 3. Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub";
 4. Dom Dziecka nr 2;
 5. Dom Dziecka nr 3;
 6. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu;
 7. Dom Pomocy Społecznej  przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu;
 8. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu;
 9. Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu;
 10. Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1;
 11. Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej;
 12. Przedszkole Nr 103 "Pan Kleks"
 13. Ośrodek dla Bezdomnych;
 14. Zespół Dziennych Domów Pomocy;
 15. Zespół Żłobków nr 1;
 16. Zespół Żłobków nr 2;
 17. Zespół Żłobków nr 3;
 18. Zespół Żłobków nr 4.
 19. Szkoła Podstawowa nr 46;
 20. Szkoła Podstawowa 62;
 21. Szkoła Podstawowa nr 89;
 22. Przedszkole nr 2;
 23. Przedszkole nr 3;
 24. Przedszkole nr 29;
 25. Przedszkole nr 30;
 26. Przedszkole nr 31;
 27. Przedszkole nr 35;
 28. Przedszkole nr 37;
 29. Przedszkole nr 42;
 30. Przedszkole nr 47;
 31. Przedszkole nr 48;
 32. Przedszkole nr 51;
 33. Przedszkole nr 66;
 34. Przedszkole nr 69;
 35. Przedszkole nr 74;
 36. Przedszkole nr 75;
 37. Przedszkole nr 81;
 38. Przedszkole nr 83;
 39. Przedszkole nr 96;
 40. Przedszkole nr 98;
 41. Przedszkole nr 103;
 42. Przedszkole nr 116;
 43. Przedszkole nr 121;
 44. Przedszkole nr 127;
 45. Przedszkole nr 131;
 46. Przedszkole nr 140;
 47. Przedszkole nr 158;
 48. Przedszkole nr 176;
 49. Przedszkole nr 182;
 50. Przedszkole nr 184;
 51. Przedszkole nr 185;
 52. Przedszkole nr 189;
 53. Przedszkole Specjalne 164;
 54. Zespół Przedszkoli nr 1;
 55. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1;
 56. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10;
 57. Szkoła Podstawowa nr 11;
 58. Szkoła Podstawowa nr 66;
 59. Szkoła Podstawowa nr 48;
 60. Zespół Szkół nr 108 przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matki z Dzieckiem;
 61. XX Liceum Ogólnokształcące;
 62. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2;
 63. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4;
 64. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5.

Do zadań CUW zgodnie ze statutem należy obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna placówek:

a)w zakresie obsługi finansowej (m.in.):

 • bieżący nadzór nad realizacją planów finansowych jednostek obsługiwanych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych przewidzianych prawem we współpracy z dyrektorami jednostek obsługiwanych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych,przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostek obsługiwanych oraz ustalanie wyniku finansowego,realizacja wypłat świadczeń w ramach ZFŚS,gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowej dokumentacji finansowej

b) w zakresie obsługi kadrowo-płacowej (m.in.):

 • prowadzenie dokumentacji i akt osobowych
 • sporządzanie i wypłacanie list wynagrodzeń
 • dokonywanie rozliczeń z US, ZUS i innymi urzędami

c) w zakresie obsługi administracyjnej (m.in.):

 • obsługa prawna,
 • realizowanie zamówień publicznych
 • koordynacja i doradztwo w zakresie robót budowlanych oraz remontów
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych
 • przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów

d) opracowywanie na potrzeby Prezydenta Miasta Poznania analiz i sprawozdań dotyczących działalności obsługiwanych jednostek;

e)realizacja innych zadań powierzonych CUW przez Miasto Poznań, wiążących się ze wspólną obsługą.

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Alicja Tomera
ostatnia zmiana w dniu 2020-10-01 09:16 - Wprowadzenie informacji (Aktualizacja)