Informacja o projekcie "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania"

"Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania"

Od 1 marca 2020 roku Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" realizuje trwałość projektu pt. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który był realizowany w terminie od 1 marca 2017 roku do 29 lutego 2020 roku. Trwałość projektu będzie realizowana przez okres co najmniej 36 miesięcy.W celu realizacji trwałości ww. projektu Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda", w okresie od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2023 roku, będzie prowadzić:

- poradnictwo psychologiczne,

- poradnictwo pedagogiczne,

- wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Osoby do kontaktu ze strony Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda":

Agnieszka Ugorek-Macka - e-mail: agnieszka.ugorek-macka@m.poznan.pl, tel.61 648-60-45

Katarzyna Tarłowska - e-mail: katarzyna.tarlowska@m.poznan.pl, tel. 61 648-60-33