Poznańskie doświadczenia

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła na szerszą skalę możliwość wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych. Miasto Poznań tworząc Centrum Usług Wspólnych dla placówek polityki społecznej wykorzystało te przepisy, ale bazuje także na dotychczasowych doświadczeniach w tym zakresie. Warto tu wspomnieć wprowadzane w latach 2005-2009 wspólne usługi świadczone klientom różnych komórek samorządu Miasta Poznania: usługa umawiania się w Urzędzie z wykorzystaniem Internetu na wskazany przez klienta termin (w USC, Wydziale Spraw Obywatelskich, Wydziału Komunikacji i wielu innych) czy wspólna obsługa informacji telefonicznej dla Poznaniaków realizowana przez POZnan* Kontakt pod numerem 61 6463344. Usługi te były pionierskie w polskiej administracji. Obecnie są cały czas rozwijane i doskonalone. Zespół tworzący Poznańskie Centrum Usług Wspólnych jest przekonany, że podobnie będzie w przypadku CUW dla placówek polityki społecznej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej