Usługi opieki nad osobami w podeszłym wieku i nie w pełni sprawnymi

Miasto Poznań prowadzi cztery domy pomocy społecznej, świadczące całodobowe usługi opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chore. Dodatkowo, w DPS Ugory świadczymy także usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych.

Dom Pomocy Społecznej, ul. Bukowska 27/28,

Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13,

Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory 18/20,

Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego ul. Niedziałkowskiego 22,


Miasto Poznań oferuje dla Seniorów bogatą ofertę rozlicznych form aktywności. Instytucjami wiodącymi w tym zakresie są:

  • Zespół Dziennych Domów Pomocy,
  • Centrum Inicjatyw Senioralnych CIS,

Ważną instytucją jest także Miejska Rada Seniorów MRS, do której można zgłaszać wszelkie inicjatywy rozszerzania form wsparcia i współpracy miejskich instytucji i Poznańskich Seniorów.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej