Deratyzacja Miasta

Na podstawie § 13 uchwały Nr L/780/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r. ws. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

na terenie miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11 czerwca 2013 roku poz. 3931) ogłaszam, co następuje:

w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych

na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy nakazuje się przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji na terenie całego miasta,

polegającej na wyłożeniu preparatów do zwalczania gryzoni w miejscach ich występowania.

Początek akcji: 8 maja 2017 r.

Preparaty do zwalczania gryzoni winny być wyłożone
przez 14 dni.

Zapoznaj się z całością komunikatu dotyczącego deratyzacji w Poznaniu - załącznik poniżej.

Zamieszczamy również listę firm deratyzacyjnych oraz sklepów z artykułami deratyzacyjnymi.

Załączniki