Ekolekcje Wydziału Gospodarki Komunalnej

Oddział Monitoringu, Utrzymania Czystości i Porządku zaprasza przedszkola oraz szkoły podstawowe (klasy od I - III)  z terenu Poznania do zapoznania się z ofertą EKOLEKCJI prowadzonych przez pracowników oddziału na miejscu w zainteresowanej placówce.

Celem zajęć jest uwrażliwienie najmłodszych mieszkańców naszego miasta na problemy związane z dbaniem o otaczającą ich przyrodę, zwierzęta, czystość Poznania, oraz zachęcenie do skorzystania  z licznych atrakcji, które Poznań oferuje.

W ramach zajęć w przedszkolach oferujemy atrakcyjną, nowoczesną, dostosowaną do wieku dzieci prezentację multimedialną, zabawy edukacyjne oraz tworzenie z dziećmi zabawek dla małych ekologów.

W ramach programu TWORZYMY STWORKI Z ROLKI zachęcamy dzieci do wspólnego wykonania kolorowych zabawek z produktów ogólnie dostępnych takich jak papierowe rolki czy wytłaczanki do jajek.
Materiały do ich wykonania dostarczamy sami, a rodzaj wykonywanej zabawki dostosowujemy do wieku dzieci.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszej oferty prosimy o kontakt
z Oddziałem Monitoringu, Utrzymania Czystości i Porządku WGK.

Czas trwania EKOLEKCJI: około 60 minut/ 1 grupa dzieci starszych,
około 30 minut / 1 grupa dzieci młodszych

                                      
Szczegóły dostępne pod numerem telefonu: 061 878 55 59