O Akcji Wiosenne Porządki

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji akcji proekologicznej

"WIOSENNE PORZĄDKI",

która odbędzie się pod hasłem:

"CZYSTY POZNAŃ - WSPÓLNA SPRAWA"

Termin akcji  od 13 do 30 kwietnia 2018 r.

Poniżej zamieszczamy formularz, który stanowić będzie kartę zgłoszenia Państwa do uczestnictwa w powyższej akcji.

Prosimy o dokładne wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej

do tut. Wydziału drogą e-mailową na adres:

danuta_kalazna@um.poznan.pl lub gk@um.poznan.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2018 r.

Nadmieniamy, że scenariusz akcji "WIOSENNE PORZĄDKI 2018" oraz worki i rękawice, będą do odbioru

w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania

z siedzibą przy ul. 3 Maja 46 w Poznaniu

w dniach od 10 do 12 kwietnia br. w godz. 8:00 - 15:00.


SPRAWOZDANIE Z AKCJI WIOSENNE PORZĄDKI 2017 DO POBRANIA  PONIŻEJ:

Załączniki