Obowiązki odpowiedzialnego właściciela psa

Spacer

Zwróć uwagę, czy Twój pies nie biega samopas bez smyczy i kagańca w miejscach niewskazanych. Niektórzy ludzie zwyczajnie boją się psów. Każdy pies musi być prowadzany na smyczy w miejscach publicznych, czyli w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, na podwórzach, skwerach, chodnikach, w parkach i środkach komunikacji miejskiej.
Jeśli Twój pies porusza się swobodnie po Twojej posesji to zabezpiecz ją w taki sposób, aby nie miał możliwości wydostania się poza jej granice oraz umieść w widocznym miejscu wykonaną z trwałego materiału tabliczkę ostrzegawczą z napisem "UWAGA PIES" lub o podobnej treści ostrzegawczej.

Sprzątanie

Należy ZAWSZE sprzątać po swoim psie. Obowiązkiem właściciela psa jest niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, przejściach podziemnych, terenach zielonych (zieleńcach, parkach itp.). Postanowienie to nie dotyczy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
Sprzątanie po psie powinno być nawykiem każdego właściciela! Wymagają tego dobre obyczaje, a poza tym w przypadku kontroli Straży Miejskiej można zapłacić mandat do 500 złotych.
Pamiętaj!
Woreczki z psimi nieczystościami można wrzucać do WSZYSTKICH miejskich koszy na śmieci wyłożonych folią.

Szczepienia

Jednym z podstawowych obowiązków należących do właściciela psa jest obowiązek zaszczepienia go przeciw wściekliźnie.
Wścieklizna jest śmiertelną chorobą wirusową zwierząt i ludzi, wywoływaną przez wirusy obecne w ślinie zakażonego zwierzęcia. Właściciel, którego pies ukończył 3 miesiąc życia zobligowany jest do zaszczepienia go przeciw tej chorobie.
Szczepienia dokonuje się raz w roku. Zaszczepić zwierzę może jedynie lekarz weterynarii. Lekarz wystawia zaświadczenie, które właściciel czworonoga zobowiązany jest zachować do czasu następnego szczepienia. Za brak aktualnego zaświadczenia o szczepieniu Straż Miejska może ukarać mandatem do 500 złotych.

Opłaty

Nie musisz płacić za posiadanie pupila. Od stycznia 2016 opłata za posiadanie psa została zniesiona.

Wakacje

Jeśli wyjeżdżając na wakacje nie możesz, z różnych powodów, zabrać psa ze sobą, zorganizuj dla niego odpowiedni tymczasowy pobyt do czasu Twojego powrotu u znajomych lub w psim hotelu. Ważne! Poznańskie Schronisko nie prowadzi hotelu dla psów!