Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych to bezpieczna dla środowiska instalacja, która pozwoli znacznie zredukować ilosć składowanych odpadów
i wyprodukować jednocześnie energię elektryczną oraz cieplną w sposób całkowicie bezpieczny dla środowiska i mieszkańców Poznania.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi inwestycji: