Dodaj obiekt - Gimnazja

Społeczne Gimnazjum nr 4

Opis

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO powstała w 1991 r., natomiast Społeczne Gimnazjum nr 4 STO - w 1999 r. Obie szkoły są szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkół publicznych. Siedzibą SSP i SG był przez kila lat budynek przy ul. Winiarskiej 1 w Poznaniu, dzierżawiony od Instytutu Technologii Drewna. Wysoki czynsz i liczne podwyżki wprowadzane przez najemcę spowodowały konieczność zmiany lokalizacji placówki. Dzięki pomocy władz Miasta Poznania uzyskaliśmy w 2001 r. obecny lokal na os. Oświecenia 64. Budynek był zdewastowany, wymagał też adaptacji na potrzeby szkoły. W ciągu dwóch miesięcy został wykonany kapitalny remont, wiosną 2004 r. oddano do użytku nowoczesną i dobrze wyposażoną salę gimnastyczną. Wszelkie remonty i inwestycje były prowadzone w oparciu o środki własne, pochodzącymi między innymi z dobrowolnych składek na ten cel, emisji "cegiełek" itp.

Od początku istnienia szkoła wypracowała sobie bardzo dobrą opinię w lokalnym środowisku - władz Miasta, władz oświatowych, rodziców. Prowadzone przez Okręgową Komisję Edukacyjną zewnętrzne badanie wyników nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum potwierdza wysoką jakość pracy edukacyjnej prowadzonej przez szkołę, podobnie jak wyniki rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Nasza regularna obserwacja losów absolwentów potwierdza, że kontynuują oni naukę w renomowanych poznańskich liceach, a następnie na prestiżowych kierunkach studiów.

Wewnętrzne i zewnętrzne badanie jakości pracy szkoły potwierdza, że rodzice za szczególne atuty szkoły uznają:

 • wysokie wyniki kształcenia i wychowania
 • wysokie kwalifikacje, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i metodyczne oraz zaangażowanie grona pedagogicznego
 • bezpieczne wychowawczo środowisko
 • bardzo dobre przygotowanie absolwentów do dalszych etapów kształcenia
 • atmosfera (niemal rodzinna) szkoły, podmiotowe traktowanie każdego ucznia

Program szkół stanowi istotny czynnik decydujący o zainteresowaniu rodziców placówką edukacyjną. Realizują ramowe plany nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wyższym wymiarze godzin, a ponadto dodatkowe, autorskie programy nauczania, wprowadzają także innowacje pedagogiczne.

Oferta edukacyjna szkoły to:

 • nauka w 16 - osobowych klasach
 • nauka języka angielskiego - 5 godz. tygodniowo
 • nauka języka niemieckiego - 2 godz. tygodniowo
 • zwiększona liczba godzin języka polskiego i matematyki
 • przedmioty oparte na programach autorskich:
 • odyseja umysłu (gry i zabawy rozwijające zdolność logicznego myślenia)
 • rytmika
 • szachy
 • kantylena (nauka gry na instrumentach)
 • kultura antyczna

Zajęcia sportowe:

 • nauka pływania
 • karate
 • jazda na nartach i łyżwach
 • tenis
 • Warsztaty artystyczne, np. zajęcia z ceramiki w CK Zamek
 • Warsztaty filmowe
 • Liczne koła zainteresowań
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Pomoc psychologa i pedagoga w razie wystąpienia problemów

Inne atuty szkoły to:

 • jednozmianowość
 • nauka w nowoczesnej sali komputerowej
 • dowóz autokarem
 • opieka nad dzieckiem od 7.30 - 16.30

Dyrektor

Marlena Rynowiecka

Dojazd

autobus- A, 52, 53, 62, 65, 99

tramwaj- 4, 7, 12, 13

Historia szkoły

Nasza szkoła powstała w 1991 r. z inicjatywy grupy rodziców i nauczycieli, entuzjastów i społeczników. Jej pierwsza siedziba mieściła się przy ul. R. Strzałkowskiego 5/7. W październiku 1992 r. szkoła została przeniesiona do budynku Instytutu Technologii Drewna przy ul. Winiarskiej 1. Budynek został przystosowany do jej potrzeb dzięki prywatnym funduszom i pracy społecznej rodziców, a także nauczycieli. Istotnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej imienia patrona, którym został profesor Adam Wodziczko. Wybitny naukowiec - botanik, pedagog, inicjator czynnego ruchu ochrony środowiska w Polsce. Nadanie imienia w czerwcu 1997 r. zbiegło się z jubileuszem pięciolecia istnienia szkoły.W uroczystości oprócz wybitnych osobistości ze świata nauki i kultury, uczestniczyła córka profesora Adama Wodziczki. W tym samym roku mury szkoły opuścili jej pierwsi absolwenci. We wrześniu 1999 r. zainaugurowało swoją działalność Gimnazjum, które zapewniło możliwość kontynuowania nauki naszym uczniom, a także otworzyło się na młodzież spoza szkoły. W 2001 r. dzięki pomocy władz miasta i zaangażowaniu całej szkolnej społeczności zyskaliśmy nową siedzibę na oś. Oświecenia 64. W ciągu dwumiesięcznego remontu budynek został zaadaptowany na potrzeby szkoły, a wiosną 2004 r. rozszerzony o nowoczesną i dobrze wyposażoną salę gimnastyczną.W inauguracji nowego roku szkolnego uczestniczyli liczni goście, a wśród nich wiceprezydent miasta Poznania Maciej Frankiewicz, Przemysław Smulski, przewodnicząca komisji oświaty Katarzyna Kretkowska, kurator Karol Seifert, wizytator Zdzisław Kosiński. Zaproszeni goście wyrażali uznanie dla przedsiębiorczości zarządu szkoły i całego środowiska. Rok później klasy gimnazjalne i klasy szóste rozpoczęły naukę w dobudowanym nowym skrzydle szkoły.

Języki obce

 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • hiszpański
Wróć do listy