Informator pyłkowy dla miasta Poznania - wstęp

W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost zachorowań na choroby alergiczne, w tym na alergię pyłkową, na którą według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) cierpi już ponad 15 proc. mieszkańców Europy. W diagnozowaniu i leczeniu alergii pyłkowych bardzo przydatne są kalendarze pyłkowe. Przedstawiają one sezony pyłkowe poszczególnych roślin uczulających i pomagają w ustaleniu związków pomiędzy pojawianiem się objawów chorobowych a występowaniem pyłku w powietrzu. Kalendarze pyłkowe opracowane są na podstawie wieloletnich obserwacji i przedstawiają uśrednione terminy pylenia roślin w ciągu roku. Należy jednak pamiętać, że różnice w rozpoczynaniu sezonu pyłkowego tego samego gatunku w kolejnych latach mogą wahać się od kilku dni do ponad miesiąca. Koncentracja pyłku w powietrzu zmienia się w zależności od pory dnia. Uwalnianie pyłku jest bowiem zależne głównie od temperatury i nasłonecznienia, dlatego w większości przypadków najwyższe stężenia ziaren pyłku notowane są w godzinach południowych. Nie jest to jednak regułą, gdyż na przykład w przypadku brzozy często obserwowane są wysokie koncentracje pyłku także w godzinach nocnych. Osoby uczulone na pyłek tej rośliny nie powinny więc spać przy otwartych oknach! Innym ważnym zagadnieniem jest daleki transport pyłku. Mówimy o nim, gdy ziarna pyłku transportowane są na odległość większą niż 10 km. Dzięki temu zjawisku często obserwujemy w centrum Poznania wysokie stężenia pyłku gatunków, które w mieście nie występują, np. żyta. Nie wszystkie rośliny produkują pyłek o działaniu uczulającym. Przykładem może być sosna, której ziarna pyłku spotykamy w powietrzu w tak dużych ilościach, że możemy je obserwować gołym okiem jako żółty nalot na brzegach kałuż, chodnikach, samochodach czy parapetach. Zjawisko to najlepiej jest widoczne po obfitych opadach deszczu.

Stopień alergogenności poszczególnych roślin określono w skali od 0 do 5 i w niniejszym opracowaniu nazwano zagrożeniem klinicznym.

Informator opracowali:
prof. dr hab. Magdalena Czarnecka-Operacz, dr n. med. Dorota Jenerowicz (Ośrodek Diagnostyki Chorób Alergicznych Katedry i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu),
mgr Łukasz Grewling, mgr Małgorzata Nowak i mgr Agata Szymańska
(Pracownia Aeropalinologii, Instytut Biologii Środowiska,
Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej