Niezależnie od miejsca zamieszkania każdy pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych oraz w weekendy  i święta może zgłosić się do dowolnej placówki realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ (nie obowiązuje już rejonizacja).

Dla ułatwienia poszukiwania przez pacjenta najbliższej placówki w rejonie miejsca zamieszkania Poznań został  podzielony na 9 obszarów, na których terenie znajdują się poszczególne placówki (obszary i placówki wymienione zostały poniżej).

Należy jednak pamiętać, iż w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.

Aby wezwać pogotowie ratunkowe, należy zadzwonić:

  • z telefonu stacjonarnego na numer 999,
  • z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112.

Więcej informacji: pomoc doraźna - opis

Dodaj obiekt - Pomoc doraźna