Po szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjach w 2005 r. elektroniczny system "Nabór" został wykorzystany przy rekrutacji do poznańskich przedszkoli. Stworzenie elektronicznej bazy danych o przyjmowanych dzieciach pozwoliło na uniknięcie podwójnych zapisów tego samego dziecka. Generowane na bieżąco przez system raporty odnośnie zainteresowania poszczególnymi typami placówek pozwoliły na jak najlepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb kandydatów. Podobnie jak w szkołach ponadgimnazjalnych rekrutacja przebiegła szybko i sprawnie.

System " Nabór" do poznańskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych

Przedszkole na planie Dodaj obiekt - Przedszkole