Poznan.pl

Dziecko

Pominąłeś menu
Przedszkola na planie Dodaj obiekt -

Przedszkole nr 20 Śmiałka Umiałka

Opis

Przedszkole mieści się przy ryneczku, w budynku wolno stojącym z dużym ogrodem bogato zagospodarowanym w urządzenia rekreacyjno-sportowe i zieleń Sale zabaw są duże przestronne, kolorowe z nowymi łazienkami. Dobrze wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, kąciki tematyczne oraz pianina. Posiadamy bogaty zestaw strojów (m.in. ludowych), sprzętu sportowego oraz lubiany przez
dzieci basen z piłkami.
Sale małe do zajęć logopedycznych, językowych,wspomaganie, stosownie wyposażone.
Udzielamy dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej w zależności od rozpatrywanych potrzeb indywidualnych i w małych zespołach.
Realizujemy diety pokarmowe.
W codziennej pracy koncentrujemy się na zadaniach:
- rozwijaniu świadomości zdrowotnej,
- bezpieczeństwo dzieci
- przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole
- współpracy z rodzicami.
Organizujemy zajęcia ; plastyczne dla dzieci wraz z rodzicami, zajęcia integracyjne polegające na wspólnych zabawach, otwarte.
Realizujemy program adaptacyjny dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców.
Zachęcamy rodziców do spotkań ze specjalistami ( pedagogiem, psychologiem, logopedą, ).
proponujemy dzieciom różnorodne działania, zabawy badawcze, konstrukcyjne, zajęcia rozwijające myślenie twórcze i zainteresowania w oparciu o metody aktywizujące.
zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli..
Swoimi założeniami programowymi, formami i metodami pracy pragniemy wspomóc w wychowaniu dzieci na mądrych, wartościowych i samodzielnych ludzi we współpracy w szkole i świecie.
- Język angielki w atrakcyjnej formie z wykorzystaniem piosenek, tańca, zabaw ruchowych,
- Zajęcia umuzykalniające - rytmika
- Logopedia
- Religia.
Cykliczne teatrzyki i koncerty.


Pragniemy, aby lata pobytu w przedszkolu były dla dziecka przyjemne, wypełnione zabawą, głęboko zapadły w serce oraz aby pozostały radosnym wspomnieniem. Drzwi naszego przedszkola są otwarte każdego dnia!

Liczba miejsc

125

Osobny budynek

Tak

Ogródek przedszkolny

Tak

Osiągnięcia szkoły

W naszym przedszkolu dziecko ma możliwości aktywnego uczestnictwa w działalności artystycznych i uroczystościach .
Mamy bogaty, stały kalendarz wydarzeń;
- Dzień Balonika
- Pasowanie
- Mikołaj
- Gwiazdor
- Balik
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Wiosny
- Festyn Rodzinny w ogrodzie" Dzień Mamy i Taty "
- Dzień Dziecka
- Zakończenie Roku Przedszkolnego.

Jesteśmy laureatami Złotych i Srebrnych Laurów w tańcu przedszkolaków.
Zdobywaliśmy trzykrotne wyróżnienie i nagrodę Prezydenta Miasta Poznania w konkursie " Zielony Poznań".
Uczestniczymy w wielu konkursach, akcjach, festiwalach artystycznych, turniejach sportowych zdobywając nagrody i certyfikaty.

Godziny otwarcia

od 6:00 do 17:00

Dodatkowe zajęcia

- Języki obce
- Rytmika
- Kółko teatralne
- Kółko plastyczne
- Religia
język obcy: język angielski, , cykliczne występy teatralne, koncerty muzyczne i inne...

Wróć do listy